Vzájemné vztahy mezi Čínskou republikou (Tchaj-wanem) a Českou republikou


Atmosféra bilaterálních vztahů mezi Tchaj-wanem a Českou republikou byla a nadále zůstává přátelská. Vzájemné návštěvy vládních představitelů obou zemí jsou obzvláště přínosné pro upevňování vztahů mezi oběma zeměmi. Po návštěvě někdejšího premiéra Liena Chana (Liana Čana) v květnu 1995 a návštěvě bývalého prezidenta Lee Teng-huie (Li Teng-chueje) v říjnu 2000 trvale roste vzájmená spolupráce na poli hospodářském, kulturním i vědeckém.

Po zemětřesení, které zasáhlo Tchaj-wan v roce 1999, poskytla Česká republika Tchaj-wanu humanitární pomoc ve výši jednoho miliónu korun na záchranné práce. Na vyprošťovacích akcích se podílel i tým zachránařů ADRA. Po ničivých záplavách, které v roce 2002 postihly území ČR, poskytl Tchaj-wan České republice finanční pomoc ve výši 220 tisíc amerických dolarů. V r. 2009, kdy byl Tchaj-wan poničen tajfunem Morakot, česká vláda uvolnila na obnovu postižených oblastí 50 tisíc dolarů. V r. 2013 vláda Tchaj-wanu věnovala 50 tisíc dolarů humanitární organizaci Člověk v tísni na pomoc při odstranění škod po záplavách z června toho roku.

V r. 1996 bylo mezi tchajwanským ministerstvem školství a Univerzitou Karlovou (UK) podepsáno memorandum o zřízení Mezinárodního sinologického centra při UK. Roku 1998 byla na UK zřízena Chiang Ching-kuova (Ťiang Ťing-kuova) nadace pro mezinárodní akademické výměny.

Tchajpejská hospodářská kulturní kancelář v Praze také zprostředkovává nabídku vládních stipendií. Pro zájemce o studium čínštiny je zde Huayu Enrichment Scholarship, díky němuž se během šestiměsíčního respektive ročního pobytu stipendisté naučí základům jazyka případně prohloubí své dosavadní znalosti. Láká-li někoho dlouhodobý pobyt zakončený promocí, může se přihlásit na Taiwan Scholarship. Výzkumní pracovníci společenskovědních či humanitních oborů se mohou hlásit na Taiwan Fellowship. Jejich výzkum by měl tématicky souviset s Tchaj-wanem, tzv. vztahy přes úžinu, pevninskou Čínou, asijsko-pacifickými nebo čínskými studii.

Ke konci loňského roku bylo mezi 26 českými a 36 tchajwanskými univerzitami podepsáno celkem 85 dohod. V září roku 2014 studovalo 187 Čechů na Tchaj-wanu respektive 144 Tchajwanců v ČR. Tchajwanské ministerstvo školství uvolňuje jednoho učitele pro výku čínštiny na Katedře asijských studií Univerzity Palackého v Olomouci.

Česká republika (ČR) je důležitým obchodním partnerem Tchaj-wanu ve střední a východní Evropě. Tchaj-wan zaznamenává narůstající přítomnost českých firem na mezinárodních veletrzích a výstavách konaných na Tchaj-wanu.
Tchaj-wan již řadu let patří mezi nejvýznamnější investory v ČR, v r. 2011 činil celkový objem jeho investic 478 mil. USD a přinesl cca 18 tisíc pracovních míst. Většina tchajwanských investičních projektů se věnuje výrobě ICT výrobků, které jsou vyváženy do celého světa. Vzhledem dk tomu, že toto odvětví celosvětově zaznamenává stále větší úspěch, narůstá i poptávka po výrobcích tchajwanských společností vyrobených na území ČR, s čímž se pojí stabilita a stálý rozvoj tchajwanských projektů na našem území, stejně jako nárůst pracovních míst.
Nejvýznamnějším tchajwanským investorem v Česku je firma Foxconn CZ, s.r.o., která u nás podniká již od r. 2000. Vytvořila zde svou evropskou výrobní základnu. Její investice v r. 2013 činily 0,432 milionů euro a vytvořily 125 nových pracovních míst. V Pardubicích a Kutné Hoře se firma zabývá montáží PC a výrobou komponent počítačových sítí a dalších elektronických a strojírenských výrobků, od r. 2007 i výrobou a testováním LCD zařízení, jež exportuje do zemí EU. Foxconn je zároveň třetím největším exportérem z ČR za r. 2013, hned po Škoda Auto, a.s. a RWE Supply & Trading CZ, a.s., a dle výše tržeb (97 mld. korun) i šestou nejúspěšnější společností v ČR za r. 2013.
Dalším významným tchajwanským investorem v ČR je společnost SMS InfoComm (Czech) s.r.o., jež se zabývá výrobou a opravami elektrických zařízení, serverů i osobních počítačů. V r. 2014 v ČR investovala 0,257 milionů euro a vytvořila 189 nových pracovních míst.
Podle celních statistik dovezl v roce 2014 Tchaj-wan z ČR zboží v hodnotě 136 milionů eur, přičemž export do České republiky dosáhl výše 811 milionů eur. Obrat dovozu a vývozu mezi oběma zeměmi dosáhl celkové částky 947 milionů eur. Tchaj-wan dovezl v r. 2014 z ČR hlavně elektroniku, silniční vozidla a odborné, převážně optické přístroje. Hlavními exportními položkami Tchaj-wanu do České republiky jsou elektronika, osobní počítače a jejich komponenty, jízdní kola a jejich příslušenství, spojovací materiály a strojírenské výrobky. V budoucnosti se očekává, že bilaterální obchodní saldo opět vzroste v souvislosti s těsnějšími obchodními vztahy.
S ohledem na spolupráci ekonomickou i vědeckou uzavřela již na počátku 90. let řada předních českých organizací se svými tchajwanskými protějšky smlouvy, jež tuto spolupráci usnadňují. Nejvýznamnějšími pro ekonomickou spolupráci jsou dohody o podpoře spolupráce s Tchajwanskou agenturou pro rozvoj zahraničního obchodu (Taiwan External Trade Development Council – TAITRA, dříve CETRA) s Československou obchodní a průmyslovou komorou (dnes Hospodářská komora České republiky) a se Svazem průmyslu České republiky. Dohody připravily půdu pro rozvoj obchodní činnosti obou stran: zajišťují spolupráci v oblasti výzkumu trhu, cesty obchodních misí, semináře, výstavy výrobků a veletrhy. Zároveň Hospodářská komora, respektive Svaz průmyslu České republiky, navázaly a stále udržují úzké vztahy se svými protějšky v Tchaj-peji. V současnosti probíhá příprava dohody o zamezení dvojího zdanění, jež by usnadnila další tchajwanské investice v České republice.