Česko-tchajwanská obchodní spolupráce slaví úspěchy

Dne 13. července 2016 se na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu uskutečnilo historicky první zasedání česko-tchajwanských bilaterálních hospodářských konzultací. Náměstek ministra průmyslu a obchodu E. Muřický a jeho protějšek z Ministerstva hospodářství Tchaj-wanu, pan J. C. Shen, na setkání diskutovali o dosavadní spolupráci mezi oběma zeměmi. Zasedání se zúčastnili také zástupci českých státních institucí a agentur, mj. CzechInvestu, TAČR, Technologického centra AV ČR a GAČR, za tchajwanskou stranu zástupci Industrial Technology Research Institute. Česká republika má s Tchaj-wanem stabilní a fungující obchodní vztahy, které se neustále prohlubují především díky tchajwanským investicím v České republice a spolupráci v oblasti vědy, inovací a moderních technologií. Tchajwanské firmy již v České republice investovaly kolem 17 miliard CZK a vytvořily přes 22 000 nových pracovních míst. Největším tchajwanským investorem je v současné době Foxconn CZ, který plánuje dále rozšiřovat své aktivity ve formě nových výzkumných center, kde se budou navrhovat softwarová řešení a produkty pro evropské trhy. V oblasti vědy a výzkumu se eviduje řada úspěšných projektů v rámci programu DELTA či ve spolupráci s Ministerstvem pro vědu a technologie Tchaj-wanu. Jedním z důvodů zahájení bilaterálních hospodářských konzultací mezi oběma zeměmi je nicméně stále velký potenciál pro další rozšíření spolupráce. Příležitosti pro české firmy existují zejména v oblastech biotechnologií, cestovního ruchu, zelené energie, zdravotní péče, zdravého zemědělství bez toxinů či kulturních a tvůrčích oblastí.