Informační oddělení

Posiluje vzájemné porozumění mezi Tchaj-wanem a Českou republikou, zajišťuje úplné a

systematické informace o Tchaj-wanu, rozvíjí spolupráci s českými médii, zajišťuje kulturní a

akademickou výměnu mezi Tchaj-wanem a Českou republikou a poskytuje publikace a audiovizuální

materiály o Tchaj-wanu.


Adresa:

Informační oddělení

Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář

Evropská 33c

160 00 Praha 6

Česká republika


Tel: (420) 233 320 720

Fax: (420) 233