Tchajwanská medička sbírá uznání za příspěvky na mezinárodních konferencích

Hsieh Wan-Chin (謝菀秦) studuje medicínu na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a je předsedkyní Spolku tchajwanských studentů v České republice. Kromě toho, že se věnuje dobrovolnictví a pomáhá studentům přijíždějícím studovat do České republiky, získala si mezinárodní uznání svou publikační činností. Je spoluautorkou třinácti lékařských článků publikovaných společným výzkumným týmem kardiologie, hrudní chirurgie a anatomie, a podílela se na dvou dalších článcích.

Badatelské týmy, kde se spolupracovala s prvním autorem na publikaci článku, zahrnují Taipei Veterans General Hospital, National Cheng Kung University Hospital, Kaohsiung Medical University Chung-Ho Memorial Hospital, a Linkou Chang Gung Memorial Hospital na Tchaj-wanu. Dále pak Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze, Anatomický ústav 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Cleveland Clinic ve Spojených státech, Institut Klinické a Experimentální Medicíny v ČR, Heart and Diabetes Center North Rhine-Westphalia v Německu, Royal Brompton & Harefield Hospitals ve Velké Británii, Erasmus University Medical Center v Nizozemsku, Jagellonskou univerzitu v Polsku, International Evidence-Based Anatomy Working Group a další.

Mnoho jejích článků bylo přijato a následně publikováno na mezinárodních konferencích. Jedná se o AATS Centennial a AATS Mitral Conclave v rámci AATS Week, které organizuje Americká asociace hrudní medicíny (American Association for Thoracic Surgery, AATS), dále pak mezinárodní kongres Evropské společnosti kardiovaskulární chirurgie a endovaskulární chirurgie (International Congress of the The European Society for CardioVascular Surgery and Endovascular Surgery, ESCVS), konferenci Americké hrudní společnosti (American Thoracic Society, ATS) a konferenci Evropské kardiologické společnosti (European Society of Cardiology, ESC). Mimo to se jí dostalo pozvání do New Yorku, Bostonu a Washingtonu ve Spojených státech, a také do Řecka či Španělska na setkání lékařských odborníků, kde měla příležitost k prohloubení poznatků, výměně zkušenosti a diskusím na téma medicíny založené na důkazech.

Americká asociace hrudní medicíny (AATS), od které se Hsieh dostalo pozvání k prezentaci, je světově známá organizace s více než stoletou historií, která sdružuje více než 1300 významných odborníků z 41 zemí. ATS klade velký důraz na celoživotní vzdělávání lékařů a je všeobecně uznávána jako přední instituce v oboru hrudní a kardiovaskulární chirurgie. Slouží proto jako platforma pro odbornou diskuzi mezi chirurgy z celého světa.

Letos v květnu se Hsieh Wan-Chin zúčastnila kongresu Evropské společnosti kardiovaskulární a endovaskulární chirurgie (ESCVS) v Řecku a přednesla zde několik příspěvků. Tento kongres se poprvé konal v roce 1951 v Itálii a v současnosti se jedná o největší mezinárodní kardiovaskulární kongres v Evropě, který je jedinečnou platformu pro spolupráci mezi odborníky na kardiovaskulární onemocnění. Abstrakty příspěvků přijatých na kongres jsou následně publikovány v časopise The Journal of Cardiovascular Surgery a uveřejněny na internetu.

Hsieh Wan-Chin prezentovala příspěvek na konferenci Americké hrudní společnosti (ATS) založené před 113 lety. Tato mezinárodní konference, pořádaná každý rok v květnu, je významným místem setkání lékařů a badatelů v oboru hrudní chirurgie z celého světa. Abstrakty příspěvků z této konference jsou publikovány v časopise American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine a zveřejněny na internetu.

Hsieh Wan-Chin rovněž obdržela pozvání aby, se zúčastnila výročního kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC), který se koná letos v srpnu ve Španělsku. Bude zde prezentovat dvě ústní souhrnné zprávy a poster s diskusí. Na kongresu se soustřeďují nejnovější poznatky a postupy v oblasti kardiologie z celého světa. Abstrakty příspěvků přijatých k prezentaci jsou zveřejněny v časopise European Heart Journal.

Hsieh Wan-Chin prezentovala na konferencích pořádaných Americkou asociací hrudní chirurgie (AATS), Evropskou společností kardiovaskulární a endovaskulární chirurgie (ESCVS) a Americkou hrudní společností (ATS) celkem 13 příspěvků. Jedná se o pět ústních prezentací, tři nejlepší e-poster session, dvě e-poster session a jednu poster session. V týmu pak prezentovala souhrnnou ústní zprávu a poster session s diskusí.

Hsieh Wan-Chin se vyjádřila, že takovéto příležitosti k setkávání a výměně poznatků s předními odborníky v oblasti kardiologie a kardiochirurgie z celého světa jsou pro ni velmi obohacujícím přínosem. Do budoucna se hodlá ještě usilovněji věnovat studiu medicíny a ze všech sil pomáhat budovat dobré jméno Tchaj-wanu.

Mimoto, v prosinci 2016 se Hsieh Wan-Chin umístila se na prvním místě v Národním jazykovém testu pořádaným IFMSA CZ, která je členskou organizací International Federation of Medical Students Associations, a získala tak příležitost zúčastnit se od září klinické stáže v Německu.