Šance pro kybernetickou kooperaci 

V pražských Dejvicích se 25. června v nové budově Českého vysokého učení technického (ČVUT) vůbec poprvé sešli zástupci dvou českých a tchajwanských výzkumných center zabývajících se kybernetikou, robotikou a umělou inteligencí. Konkrétně šlo o Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) při ČVUT a státní výzkumné Centrum pro uplatnění umělé inteligence v chytrých výrobních procesech (AIMS) se sídlem nedaleko Tchaj-peje.

Obě instituce podepsaly dohodu o vzájemném porozumění, v rámci níž bude konkrétní spolupráce blíže specifikována. Na úvod se počítá s výměnou talentů, doktorandů, mladých vědců a dalších expertů, kteří by měli pomoci s hledáním konkrétních společných výzkumných projektů.

Vzhledem k blízkému zaměření obou institucí a především jejich zájmu propojit vědeckou sféru s konkrétními aplikacemi v průmyslu se obě strany shodly, že potenciál vzájemné spolupráce je velký. Spolupráce totiž může výrazně obohatit nejen obě výzkumná centra, nýbrž také průmysl a vědeckou prestiž Tchaj-wanu i ČR.