Tchaj-pej děkuje za vlídné gesto EP 

Evropský parlament (EP) přijal 12. září na plenárním zasedání ve Štrasburku rezoluci o vztazích EU a Číny, která tlumočící silnou podporu Tchaj-wanu. Rezoluce vyzdvihuje vzájemné přátelství a podporu, kterou Tchaj-wanu vyjadřují členové EP napříč politickými skupinami. Ministerstvo zahraničí v Tchaj-peji prohlásilo, že toto vlídné gesto vítá a že si jej velmi považuje.

V uplynulých letech EP již přijal řadu rezolucí podporujících Tchaj-wan, v této poslední opět uznává vyjímečné výsledky Tchaj-wanu na poli demokracie a svobody, navíc ale žádá EU, aby naléhala na pevninskou Čínu, aby upustila od vojenských provokací namířených proti Tchaj-wanu a přestala ohrožovat regionální mír, dále zdůrazňuje, že všechny spory ´přes úžinu´ by měly být řešeny mírovými prostředky na základě mezinárodního práva; stejně tak vyjadřuje své znepokojení ohledně jednostraného rozhodnutí pevninské Číny začít využívat nové letové trasy nad Tchajwanskou úžinou, povzbuzuje obnovení oficiálního dialogu mezi Pekingem a Tchaj-pejí, potvrzuje svou konzistentní podporu větší tchajwanské účasti v mezinárodních organizacích, jako jsou WHO a ICAO, a konečně potvrzuje svou podporu bilaterální dohody o investicích.