Vadītājs Wu uzstājas ar prezentāciju Tallinas Tehniskajā universitātē

Šī gada 27. septembrī Tallinas Tehniskajā universitātē Taipejas misijas Latvijas Republikā vadītājs Rong-chuan Wu uzstājās ar prezentāciju „Globāli jautājumi Taivānas skatījumā – Taivānas nozīme starptautiskajā sabiedrībā”. Biznesa un vadības augstskolas profesora Holgera Moldera vadībā Wu 90 minūšu garā lekcija piesaistīja vairāk nekā 50 studentus, raisot aktīvu diskusiju.

Profesors Molders pamatoja uzaicinājumu, minot vadītāja Wu amatu kā Ķīnas Republikas (Taivānas) oficiālo pārstāvi Baltijas valstīs, kā arī viņa lielo pieredzi ārvalstu pārstāvniecībās. Viņš arī norādīja, ka Taivāna vienmēr ir bijusi ievērojama starptautisko attiecību pētniecībā, ņemot vērā tās iespaidīgos ekonomiskos sasniegumus, no vienas puses, un tās unikālo starptautisko statusu, no otras puses. Vadītājs Wu izklāstīja Taivānas lomas starptautiskajā sabiedrībā kā miera uzturētājai Dienvidķīnas jūras jautājumā, kā starptautiskas humānās palīdzības sniedzējai tās NVO aktīvajām darībām, kā biznesa iespēju radītājai tās neaizstājamajai lomai pasaules informācijas industrijas apgādes ķēdē un kā starptautisku kultūras apmaiņas programmu veicinātājai tās spēcīgajai starptautiskajai līdzdalībai. Viņš iepazīstināja arī ar vairākām stipendiju programmām, ko piedāvā dažādas Taivānas iestādes un iedrošināja klausītājus turpināt tālākās studijas Taivānā.

Tā kā lielākā daļa no klātesošajiem studentiem bija sevišķi ieinteresēti Āzijas jautājumos, vadītāja Wu prezentācija viņus patiesi uzrunāja. Viņš arī iepriecināja studentus ar godīgām un skarbām atbildēm uz dažādiem padziļinātiem jautājumiem.

Prof. Holgers Molders iepazīstina ar vadītāju Wu

Vadītājs Wu uzstājas ar prezentāciju

Studenti uzmanīgi klausās lekciju

Studenti piedalās diskusijā