Taiwani kogemused e-äris: võimalused Lätilegi

Kiirus ja lahendused sellega kohanemiseks - see on mulje, mis Taipei lennujaama jõudes kohe pärast lennukilt väljumist ja liiklusesse sukeldudes Taiwani jõudes tabab. Siinse keskkonna eripärad, kus kiire elutempo on igapäevaelu osa ning aeg on kulla hinnaga, on selle Aasia riigi elanikke innustanud arendama välja erinevaid e-äri mudeleid, mis pakuks mõtteainet ka Lätile.

Taiwani dünaamilisele kasvule ja majanduspotentsiaalile viitavad väga selgelt erinevad numbrid: 23 miljonit elanikku ja SKP 523 miljardit USD asetab Taiwani väga kindlalt Aasia raskekaallaste hulka.  Parim viis Taiwani internetiäri - millest ma sain hiljutisel Taiwanis korraldatud e-kaubanduse seminaril just põhjalikuma ülevaate - kirjeldamiseks on numbrid: internetikasutajaid on kokku 17.6 miljonit, interneti turu koguväärtus ulatub 34 miljardini, millest 40% moodustavad välismaalt tehtud internetiostud. Kuni 30-aastased taiwanlased teevad oma ostud peamiselt internetis. 45% tarbijatest kasutab otsemüügi platvorme ning 25% kasutab ostlemiseks Facebooki.  Taiwan on e-kaubanduse kasutamises ja arendamises Ameerika Ühendriikide ja Ühendkuningriigi järel maailmas kolmandal kohal.

Kiire ja mugav

Oma geograafilise asukoha tõttu tehakse enamus e-kaubanduse tehingutest oma lähima naabri Hiinaga. Rääkides aga e-kaubandusest siinses Aasia nurgas, siis kaubanduse haare katab Lõuna-Koread, Jaapanit, Malaisiat, Singapuri, Filipiine ja Taiwani. Taiwanis on internetikaubandusel kindlate eelistega teatud omapärased tunnused. Näiteks, kui Taipeis olles internetist kaupa tellida, kaasneb 6 tunni kohaletoimetamise garantii.  Kui aga asuda Lõuna-Taiwani Kaohsiungi linnas, garanteeritakse kauba kohaletoimetamine 24 tunni jooksul. Siinkohal rõhutan ma, et need garantiid ei eksisteeri mitte ainult paberil, vaid ka reaalses elus. Kiire kohaletoimetamine on võimalik just tänu suurepärasele logistikasüsteemile ja tänu valdkonnas töötavatele kõrget vastutustunnet omavatele töötajatele. Taiwani logistikaettevõtted on internetiajastuga hästi kohanenud ning suuremad võrgupoed kasutavad enda logistilist baasi.

Taiwani e-kaubanduse üks eristuvamaid trende on see, et tarbijad soovivad tellitud kauba toimetada enda kodu lähimasse poodi. See säästab aega ning toote kättesaaja ei pea kauba kohaletoimetamise hetkel olema kodus. Veelgi enam, kodulähedane pood mitte ainult ei paku võimalust kaupa kätte saada, vaid on ka koht, kust hankida teisi soovitud asju. Siinkohal on märkimisväärne, et internetist tellitud kauba eest saab poes maksta sularahas. See mudel peaks pakkuma huvi ka Lätile, eriti Riiale, kus see tekitab väikepoodidele, mille kliendid enamasti elavad ümberkaudses piirkonnas, uusi ärivõimalusi.

Ülemäärasest lülist ringiga mööda

Teine oluline aspekt Taiwani kogemustes e-kaubanduses on piiriülese kaubanduse ahela lühendamine tarbija kasuks. Traditsioonilise ekspordimustri kohaselt täidetakse konteiner ühte tüüpi toodetega ning seejärel saadetakse oma sihtpunkti. Seejärel leiavad tooted tee erinevatesse poodidesse ja ärikeskustesse. Kuid uus võtmetähtsusega põhimõte internetikaubanduses on kaubandusahelast kolmanda osapoole (jaemüüja) väljatõrjumine. Tulemuseks on see, et tarbijad komplekteerivad erinevatest toodetest konteineri ise. See hoiab kokku kulusid, mis tihti kaasnevad suurte ruumide rentimise ja müümata kauba edasimüümisega. Tootjad võidavad samuti, sest nad ei pea enam kaupu tootma määratlemata hulgale tarbijaskonnale, vaid konkreetsele kindlale kliendile. Tootja-logistikafirma-tarbija mudel on väikeriikide jaoks hea võimalus tõsta enda eksporti, pakkudes väikeettevõtetele lisavõimalusi enda kaupade müügiks välisturgudele. Näiteks Läti toiduainetööstused saaksid ühe kindla ladustamistemperatuuriga konteineri täita mitme erineva toiduainegrupiga. Teine variant mõistagi oleks ühe tarne komplekteerimine e-keskkonna erinevate väiksemate tarnijate poolt. See avaks Läti jaoks uued võimalused, mida saaks iseloomustada hüüdlausega “Väike ja uhke”. Taiwan on sellise mudeli eeskujulik näide ning ühtlasi sobiv eksporditurg hea hinnaga Läti sellistele kaupadele nagu marjad, seened ja mesi, mille järele on suur nõudlus.

Aasia e-kaubanduse areng toob kaasa ka mitmeid väljakutseid seaduseloojatele, kes peavad pidevalt kaasajastama või looma uusi regulatsioone maksupoliitikas, e-makse keskkonnas, tarbijakaitses ja kommertskindlustuses. E-kaubanduse erakordselt kiirele arengule vaatamata saab Taiwani valitsus sellega väga hästi hakkama.

Väärt koostöö tegemiseks

Nagu te teate, on Taiwani majandus Lõuna-Aasias üks kiireima kasvuga, mis aga oleks võimatu ilma tihedatest suhetest Hiinaga. Mõlemal vabariigil on palju ühist, nagu näiteks perekonnad, traditsioonid, ärid ja poliitiline pühendumus. Siiski ei saa vaadata mööda sügavalt demokraatliku Taiwani panustest ja saavutustest Hiina arengu toetamises. Taiwan on nagu Hiina väike vend, kes sunnib aeglasemat Aasia giganti ennast tagant sutsima, mis minu hinnangul on aidanud kaasa kahe riigi tormilisele arengule. Seni on Läti majanduspoliitika fookus keskendunud peamiselt Hiinale, kuid koostöö Taiwaniga - Aasia üks majanduse raskekaallastest - on meie jaoks suurepärane võimalus kasutamaks ära majanduspotentsiaali, mille hulka kuulub ka e-kaubandus.