Taivānas universitāšu absolventu pieredzes apmaiņa

17. novembrī norisinājās Taivānas Absolventu asociācijas tikšanās 2017, kurā piedalījās vairāk nekā divdesmit Taivānas universitāšu absolventi no Baltijas valstīm. Visi biedri izteica atzinību Taipejas misijai Latvijā par pasākuma organizēšanu, kas deva tiem iespēju atsvaidzināt Taivānā gūtos iespaidus. Vadītājs Wu augsti novērtēja Asociācijas potenciālu kā absolventu piererdzes apmaiņas un Ķīnas Republikas (Taivānas) un Baltijas valstu attiecību veicināšanas platformai.

Ar prezentāciju uzstājās Normunds Medens, kas nesen atgriezies no Taivānas, kur apmeklēja Taivānas Starptautiskās sadarbības un attīstības fonda sponsorēto „E-biznesa starptautisko semināru”. N. Medens minēja, ka viena no atšķirīgākajām Taivānas patērētāju tendencēm ir izvēle sūtījumus saņemt kioskos, kas atrodas vistuvāk dzīvesvietai. Šajā salā ir vairāk nekā 15`000 kiosku, kas ir atvērti 24 stundas diennaktī. Viņš norādīja, ka Taivāna ir lielisks piemērs tādam biznesa modelim, kā arī potenciāls eksporta tirgus ogām, sēnēm un medum no Latvijas šo produktu augstā pieprasījuma un cenas dēļ.

Pasākumā tika demonstrēta ĶR 2017. gada Nacionālās dienas dokumentālā filma „Dinamiskā Taivāna, starptautiskais lēciens”. Tā atspoguļo Taivānas iekšpolitikas un starptautiskos centienus. Tikšanās noslēdzās ar aktīvām sarunām un pieredzes apmaiņu starp absolventiem.

Vadītājs Wu sniedz uzrunu

Normunds Medens no Asociācijas uzstājas ar prezentāciju par Taivānu

Viesi diskutē un dalās ar Taivānā gūto pieredzi