Taiwan Scholarship Program w roku akademickim 2017/18

Termin na składanie zgłoszeń trwa od 1 lutego 2017 do 25 lutego 2017. Na kopercie zawierającej dokumenty aplikacyjne należy dopisać: Aplikacja na Taiwan Scholarship Program.

Studentów polskich uczelni posiadających polskie obywatelstwo prosimy o przesłanie zestawu wymaganych dokumentów regularną pocztą do Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej na adres: BUWiWM, Ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa, oraz oryginalny formularz aplikacyjny wraz z kopią paszportu na adres: Dział Edukacji, Biuro Gospodarcze i Kulturalne Tajpej, Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

Studentów zagranicznych posiadających polskie obywatelstwo prosimy o przesłanie pełnego zestawu wymaganych dokumentów regularną pocztą na adres: Dział Edukacji, Biuro Gospodarcze i Kulturalne Tajpej, Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

Poniższe dokumenty muszą być złożone w wyznaczonym terminie.

  1. Formularz aplikacyjny Taiwan Scholarship
  2. Kopia paszportu aplikanta
  3. Kopia dokumentu potwierdzającego najwyższe uzyskane wykształcenie wraz z transkryptem uzyskanych ocen
  4. Kopia potwierdzająca aplikację na dany uniwersytet na Tajwanie
  5. Dwa listy referencyjne
  6. Kopia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka zgodnie z następującymi wytycznymi:
  • Dla aplikantów starających się o stypendium na program, który nie jest prowadzony w całości po angielsku: Należy złożyć kopię wyników testu TOCFL lub certyfikat TOCFL na poziomie 3 lub wyżej. Wyniki innego testu języka chińskiego nie będą akceptowane.
  • Jeśli aplikant chce studiować wyłącznie w języku angielskim: wymagany jest wynik z egzaminu TOEFL na określonym poziomie lub inny certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego rozpoznawalny przez rząd lub aplikant może przedstawić dyplom ze studiów w języku angielskim. Program studiów na Tajwanie, który jest prowadzony wyłącznie w języku angielskim, musi posiadać akredytację od MOE. W przypadku braku akredytacji aplikant musi przedstawić oficjalne pismo wydane przez daną uczelnię (nie przez wydział lub sekcję) potwierdzające, że program wybranych studiów jest prowadzony całkowicie w języku angielskim.

1. Taiwan Scholarship Program (w roku akademickim 2017/18)

2. Formularz aplikacyjny Taiwan Scholarship Program (w roku akademickim 2017/18)(doc)

2. Formularz aplikacyjny Taiwan Scholarship Program (w roku akademickim 2017/18)(pdf)

 

3. Lista szkół wyższych oferujących zwolnienie z czesnego i opłat dla stypendystów Taiwan Scholarship (w roku akademickim 2017/18)

4. Lista kierunków studiów na Tajwańskich uczelniach