Huayu Enrichment Scholarship Program w roku akademickim 2018/2019

Termin na składanie zgłoszeń trwa od 1 lutego 2018 do 28 lutego 2018.

Wymagane dokumenty

Dokumenty, które należy złożyć do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Termin zgłaszania kandydatów przez uczelnie do NAWA upływa 28 lutego 2018 r.):

 • Pismo przewodnie z uczelni macierzystej (zgłoszenie kandydata przez uczelnię)
 • Wniosek kandydata na wyjazd za granicę
 • List motywacyjny w języku polskim
 • Kopie dyplomów wraz z ocenami oraz zaświadczenie o średniej ocen z ostatniego roku
 • CV
 • Opinia samodzielnego pracownika naukowego

Prosimy o przesłanie zestawu powyższych dokumentów regularną pocztą do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) na adres ul. Polna 40, 00-635 Warszawa do dnia 28 lutego br.

Dokumenty, które należy złożyć do Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej w Warszawie:

 • Wypełniony formularz aplikacyjny Huayu Enrichment Scholarship
 • Kopia paszportu kandydata
 • Kopia potwierdzająca aplikację do danego centrum językowego
 • Dwa listy referencyjne (w języku polskim, angielskim lub mandaryńskim) podpisane i przekazane w zamkniętych kopertach, z których jeden musi być od profesora lub promotora z uczelni, na której kandydat studiował; Kserokopie lub e-maile z rekomendacjami nie będą akceptowane
 • Osoby biorące udział w egzaminie językowym TOCFL (Test of Chinese as a Foreign Language) przeprowadzanym przez Dział Edukacji, Biuro Gospodarcze i Kulturalne Tajpej w Warszawie, będą miały priorytet w procesie aplikacji

Prosimy o przesłanie zestawu powyższych dokumentów regularną pocztą do Działu Edukacji Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej w Warszawie na adres ul. Emilii Plater 53, 30.p, 00-113 Warszawa, do dnia 28 lutego br. z dopiskiem na kopercie Aplikacja na Huayu Enrichment Scholarship.

Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że aplikacja o stypendium i aplikacja o przyjęcie do centrum językowego to dwa oddzielne procesy. Kandydaci są obowiązani do samodzielnego złożenia dokumentów o przyjęcie do wybranego centrum językowego. Kandydaci, którym zostanie przyznane stypendium nie są automatycznie zarejestrowani w centrum językowym. Daty składania dokumentów o przyznanie stypendium i dostanie się na kurs mogą się różnić.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Dział Edukacji Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej w Warszawie
E-mail: poland@mail.moe.gov.tw
Tel.: +48-22-2130081

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

https://nawa.gov.pl/70-menu/studenci/studenci-polscy/oferta-wyjazdowa/241-tajwan-kursy-jezykowe

 

1. Program Stypendialny Huayu Enrichment Scholarship (w roku akademickim 2018/2019)

2. Formularz wniosku kandydata na wyjazd za granicę (NAWA)(doc)

2. Formularz wniosku kandydata na wyjazd za granicę (NAWA)(pdf)

3. Formularz aplikacyjny Taiwan Scholarship Program (w roku akademickim 2018/2019)(doc)

3. Formularz aplikacyjny Taiwan Scholarship Program (w roku akademickim 2018/2019)(pdf)

4. Lista instytutów związanych z uczelniami, które oferują kursy języka mandaryńskiego