จากงานสร้างสรรในงานพืชสวนไทเป สู่มหัศจรรย์กล้วยไม้สยามพารากอนที่กรุงเทพ

161518292753

แม้ว่างานพืชสวนโลกที่ไทเปจะสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม แต่สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ออกแบบสวนไทยและเป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมงานพืชสวนโลกที่ไทเปได้จัดงานมหัศจรรย์กล้วยไม้สยามพารากอนครั้งที่5(5th Siam Paragon Bangkok Royal Orchid Paradise)ขึ้นที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนระหว่างวันที่ 2 ถึง 7 มิถุนายน 2554 โดยได้นำงานสร้างสรรในสวนไทยที่ไทเปมาถ่ายทอดในงานครั้งนี้ด้วย โดยตรงทางเข้างานเป็นเรือสุพรรณหงษ์จำลองที่ประดับประดาด้วยกล้วยไม้9สายพันธ์อย่างสวยงาม
ในงานนอกจากมีกล้วยไม้นาๆชนิดแล้ว ยังมีกล้วยไม้หายากและเล็กที่สุดในโลกนำออกแสดงด้วย
งานมหัศจรรย์กล้วยไม้สยามพารากอนปีนี้จัดเป็นครั้งที่5 สมาคมไม้ดอกไม้ประดับไต้หวันเคยรับเชิญมาร่วมงาน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1ประจวบเหมาะกับเป็นปีเฉลิมฉลองพระชนม์พรรษาครบรอบ 80 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางสมาคมไม้ดอกไต้หวันจึงได้จัดส่งกล้วยไม้พันธ์ฟาเลนน็อปซิสซึ่งเป็นกล้วยไม้ส่งออกของไต้หวันจำนวน 999 ต้นมาร่วมจัดแสดง สรัางความประทับใจให้กับผู้เข้าชมงาน พร้อมกันนี้สำนักงานๆได้เป็นผู้แทนถวายกล้วยไม้พันธ์ฟาเลนน็อบซิสดอกสีเหลืองทองให้กับสมเด็จพระเเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราซกุมารีซึ่งทรงเสด็จเป็นประธานพิธีเปิดงานครั้งนั้น แม้ว่าปีนี้ทางสมาคมไม้ดอกไต้หวันจะไม่ได้มาร่วมงานแต่กล้วยไม้พันธ์ฟาเลนน็อปซิสจากไต้หวันก็มีจัดแสดงในงานร่วมกับกล้วยไม้นาๆชนิดที่สวยงาม
นายเฉินหมิงเจิ้น ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยและภรรยาไดัรับเชิญร่วมงานพิธีเปิดเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ศกนี้ นายเฉินหมิงเจิ้นกล่าวว่า งานพืชสวนโลกที่ไทเปซึ่งได้สิ้นสุดเมื่อเร็วๆนี้ ประเทศไทยได้เข้าร่วมตลอดงานและจัดสร้างสวนไทยขึ้น งานมหัศจรรย์กล้วยไม้สยามพารากอน
ครั้งนี้มีส่วนหนึ่งที่ได้นำเอางานสร้างสรรสวนไทยในงานพืชสวนโลกที่ไทเปมาจัดแสดง มองในแง่ความสัมพันธ์ไทย-ไต้หวันแล้ว นี่เป็นความร่วมมือด้านงานสร้างสรร และก็คือความสัมพันธ์ทางการฑูตด้านการสรัางสรร
ดร.อนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนไทยและสมาคมศิษย์เก่าICDFไทย-ไต้หวันกล่าวว่า งานมหัศจรรย์กล้วยไม้สยามพารากอนตลอดระยะเวลา 5ปีที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจากไต้หวันด้วยดีมาตลอด ครั้งแรกทางสมาคมไม้ดอกไม้ประดับไต้หวันได้ส่งกล้วยไม้พันธ์ฟาเลนน็อปซิสจำนวน 999 ต้นมาร่วมงาน สำหรับงานกล้วยไม้ครั้งนี้ ได้นำประสบการณ์จากการเข้าร่วมงานพืชสวนโลกที่ไทเปไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือเท็คโนโลยี่มาใช้จัดแสดงในงานครั้งนี้ด้วย ท่านยกตัวอย่างการนำเอาเรือสุพรรณหงษ์จำลองประดับด้วยกล้วยไม้ 9 สกุลก็เป็นการนำเอารูปแบบสวนไทยในงานพืชสวนโลกมาจัดแสดงให้ชม