สาธารณรัฐจีนสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงสำนักงานภาคพื้นเอซียตะวันออกและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ศุนย์พืชผักโลก ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนเปิดใช้อย่างเป็นทางการ

1611183653

นายอิ่น ซิน เอี๋ยน (รูปจากซ้ายที่ 3)รับเชิญร่วมพิธีเปิดสำนักงานศูนย์พืชผักโลก

ด้วยงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐจีน สำนักงานภาคพื้นเอซียตะวันออกและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ของศูนย์พืชผักโลกซึ่งตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนได้มีพิธีเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 นายอิ่น ซิน เอี๋ยน ที่ปรึกษาสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยรับเชิญร่วมพิธีในนามผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐจีนพร้อมกล่าวปราศัย พิธีเปิดมีDr. Dyno Keatinge ผู้อำนวยการใหญ่ศูนย์พืชผักโลก ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน Dr. Robert J. Holmer ผู้อำนวยการสำนักงานภาคพื้นร่วมตัดริบบิ้นและเปิดป้ายสำนักงาน Dr. Dyno Keatingeกล่าวในพิธีเปิดขอบคุณรัฐบาลสาธารณรัฐจีนที่ให้การสนับสนุนศูนย์พืชผักโลกด้วยดีมาตลอด ท่านเน้นความสำคัญของพืชผักที่มีบทบาทสำคัญท่ามกลางวิกฤตอาหารโลกในปัจจุบัน มั่นใจว่าการปรับปรุงเปิดสำนักงานในภาคพื้นของศูนย์ จะก่อเกิดประโยชน์ใหญ่หลวงต่อความร่วมมือทางด้านเกษตรกรรมระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ก็ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่และความสะดวกด้านต่างๆ
นายอิ่น ซิน เอี๋ยน ที่ปรึกษาสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยกล่าวแสดงความยินดีในนามของกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐจีนและสำนักงานฯต่อการปรับปรุงเปิดสำนักงานภาคพื้นของศูนย์พืชผักโลกว่า ความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐจีนกับไทยใกล้ชิดแน่นแฟ้นมาตลอด การเปิดสำนักงานภาคพื้นของศูนย์เป็นการกระชับมิตรภาพความร่วมมือในภูมิภาค ท่านยังได้เป็นผู้แทนสาธารณรัฐจีนมอบเมล็ดพันธ์ผักจากไต้หวันจำนวน 5000ซองให้กับดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ รองอธิการบดี มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนเพื่อที่จะนำไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยใน10จังหวัดภาคใต้ของไทยต่อไป เมล็ดพันธ์ผักเหล่านี้เป็นสัญญลักษ์การนำพันธ์ผักมาแพร่กระจายในภูมิภาคนี้ ให้ประชาชนในภูมิภาคมีผักพันธ์ดีและปลอดภัยได้รับประทาน
1. ศุนย์พืชผักโลกหรือAVRDC-- The World Vegetable Centerก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ค.ศ.1973 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เขตซ่านฮว่า เมืองไทนาน ไต้หวัน วัตถุประสงค์ของศูนย์ก็เพื่อทำการวิจัยการเพาะปลูกและปรับปรุงพันธ์ผักเขตร้อน ปรับปรุงโภชนาการและเพิ่มพูนรายได้ของประชาชนในภูมิภาค