คณะกรรมการประสานงานสถานการณ์ไวรัสโควิด-19-ไทย-ไต้หวันบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับสธ.ไทย