แพลตฟอร์มสำหรับคนไทยที่รักการท่องเที่ยวไต้หวัน (Tour.Taiwan-Thailand.Net)

จำนวนนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปเที่ยวไต้หวันเติบโตอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลสถิติช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ระบุว่านักท่องเที่ยวชาวไทยไปเยือนไต้หวันรวม 26,881 ราย และข้อมูลสถิติตั้งแต่ช่วงมกราคม – มิถุนายน 2019 ระบุว่ามีนักท่องเที่ยวชาวไทยไปเยือนไต้หวันรวม 205,462 ราย เพิ่มขึ้น ร้อยละ 29.12 หรือ ราว 45,000 ราย เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2018 ซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงที่สุดในโลก
สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ยังคงส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และยังจัดตั้งแพลตฟอร์มสำหรับคนไทยที่รักการท่องเที่ยวไต้หวัน(Tour.Taiwan-Thailand.Net) เก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่การท่องเที่ยวในไต้หวัน โดยครอบคลุมข้อมูล 5 ประเภท ดังนี้
1. ข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล (เว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว กระทรวงคมนาคมและการท่องเที่ยวของเขตเมืองต่าง ๆ )
2. ข้อมูลการท่องเที่ยวประเภทธีมต่าง ๆ (น้ำพุร้อน กาแฟ อาหาร ชมดอกซากุระ ฟาร์ม สวนสนุก และแหล่งช็อปปิ้ง)
3. ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว (คมนาคม แหล่งที่พัก)
4. กรมส่งเสริมจากคนดังรีวิวจากกูรู ยูทูปเบอร์ และนิตยสารการท่องเที่ยวไต้หวัน
5. ข้อควรรู้ก่อนการเดินทาง (วีซ่า การขอคืนภาษีและปรึกษาด้านการท่องเที่ยว)

สถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รายงานว่า ประเทศไทยติดอันดับที่ 4 ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนไต้หวันมากที่สุดในปี 2561 ซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในช่วงครึ่งปีหลัง 2562 นี้ สำนักงานฯ จะผลักดันเเละส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้แนวโน้มการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างงแข็งแกร่งของปีนี้อย่างเต็มที่ เพื่อเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไปเยือนไต้หวัน และหวังว่าไทยจะติด 1 ใน 3 ของประเทศในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีจำนวนประชากรเดินทางมาเยือนไต้หวันมากที่สุด