สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ผลักดันการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาทั้งสองฝ่าย โดยการสร้างเครือข่ายข้อมูลด้านการศึกษาระหว่างไทยและไต้หวัน

เพื่อผลักดันการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างไทยและไต้หวันอย่างต่อเนื่องและพยายามดึงดูดนักเรียนไทยให้มาศึกษายังไต้หวันอย่างสุดความสามารถ ทางสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย จึงได้สร้างเครือข่ายการข้อมูลการศึกษาไต้หวันขึ้นมา คือเว็บไซต์ Edu.Taiwan-Thailand.Net โดยจะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทุนการศึกษาต่าง ๆ เพื่อให้พวกนักเรียนและผู้ปกครองได้พิจารณา

เนื้อหาในเว็บไซต์เต็มไปด้วยข้อมูลมากมาย สามารถแบ่งข้อมูลออกได้ 5 ส่วนสำคัญ คือ
1. การศึกษาต่อไต้หวัน ประกอบด้วย คู่มือการศึกษาต่อไต้หวัน คู่มือการศึกษาต่อในด้านสาธารณสุขและการแพทย์ รวมถึงคู่มือการศึกษาต่อด้านการเกษตร
2. การเรียนภาษาจีนที่ไต้หวัน ประกอบด้วย คู่มือการเรียนภาษาจีนที่ไต้หวันและคู่มือการเรียนภาษาจีนช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน
3. แนะนำมหาวิทยาลัยของไทยและไต้หวัน
4. คู่มือด้านการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0
5. คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการศึกษาต่อไต้หวัน เป็นต้น

สามปีก่อนการผลักดันนโยบายมุ่งใต้ใหม่  มีนักเรียนไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่ไต้หวัน ประมาณ 1,500 กว่าคน ครั้นเมื่อรัฐบาลได้ผลักดันนโยบายมุ่งใต้ใหม่จึงทำให้ในปี 2016 มีนักเรียนไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่ไต้หวันเพิ่มขึ้น 11.3% เป็นจำนวน 1,771 คน ในปี 2017 เพิ่มขึ้น 20.0% เป็นจำนวน 2,125 คน และในปี 2018 เพิ่มขึ้น 52.3% เป็นจำนวนถึง 3,236 คน ซึ่งเห็นผลสัมฤทธิ์ได้อย่างชัดเจน

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ซึ่งได้ทำการผลักดันด้านการแลกเปลี่ยนทางการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจจะไปศึกษาต่อยังไต้หวันเข้าร่วม “แพลตฟอร์มการให้บริการด้านการศึกษาระหว่างไทยและไต้หวัน” ในไลน์แอทบัญชี @TTedu ซึ่งทางสำนักงานฯ ได้จัดผู้เชี่ยวชาญให้บริการเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีนฟรี สำหรับการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาไต้หวัน การสมัครเรียนและการสมัครขอทุนการศึกษา

 

Line @TTedu_Name card_TH