ไต้หวัน-อเมริกาจัดกิจจกรร KMS ครั้งแรกในไทย

ไต้หวันกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมการควบคุมและสำรวจคุณภาพอากาศนานาชาติ (Kids Making Sense International, KMS) ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ภายใต้โครงการหุ้นส่วนสิ่งแวดล้อมนานาชาติ (International Environmental Partnership) ระหว่างไต้หวันกับสหรัฐอเมริกาปี 2014 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม  กิจกรรมครั้งนี้ได้ร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์แห่งชาติของไทย  โดยมีคณะผู้แทนเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกา คณะนักเรียนจากเสี่ยวหมิงมัธยมศึกษาและครูนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาMark Keppel ของสหรัฐฯ เข้าร่วม เนื้อหากิจกรรมเป็นการสาธิตการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมและการควบคุมคุณภาพอากาศต่อครูนักเรียนของไทย เพื่อเสริมสร้างทัศนคติรักษ์สิ่งแวดล้อม

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้ร่วมกิจกรรมเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2016 โดยมีผู้แทนจากพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและสถานทูตสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมงานด้วย  ฯพณฯ เซี่ยอู่เฉียว ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานฯ ได้ปราศรัยเปิดงานกิจกรรมในเช้าวันที่ 22 มิถุนายน และร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะครูนักเรียนเจ้าหน้าที่ไทยและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ

กิจกรรม KMS จัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์กรุงเทพและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน ประกอบด้วยการฝึกอบรมครูนักเรียน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักเรียน ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ