ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ คุณสุมิตรา หาญปัญญาพิชิต ลงข่าวเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2559 หัวข้อเรื่อง "เที่ยวไต้หวันไม่รู้เบื่อ"

ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ คุณสุมิตรา หาญปัญญาพิชิต ลงข่าวเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2559 หัวข้อเรื่อง "เที่ยวไต้หวันไม่รู้เบื่อ" โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเยี่ยมชมทำเนียบประธานาธิบดี พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติวังเก่า(กู้กง)วัดขงจื้อและอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของไต้หวัน

掃描0044掃描0045掃描0046