สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรตารีจงหัวมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาแรงงานไทย

ถงเจิ้นหยวน ผู้แทนรัฐบาล สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรตารีจงหัวส่งเสริมโครงการส่งเสริมบุตรธิดาแรงงานไทยที่ศึกษาที่ในไต้หวัน เพื่อตอบแทนแรงงานไทยที่เป็นสื่อกลางการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย - ไต้หวัน คาดว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยและไต้หวันมากขึ้น

มูลนิธิโรตารีจงหัวจะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทยในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยต่างๆของไต้หวัน ทั้งหมด 3 ทุนปริญญาโท NT 120,000 และปริญญาเอก NT 160,000(ทดลอง 1 ปี) โดยบุตรธิดาแรงงานไทยในปัจจุบันหรือบุตรธิดาแรงงานที่เคยทำงานในไต้หวันและนักศึกษาที่มีสภาพเศรษฐกิจครอบครัวไม่ดีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

จากอุดมการณ์ของสโมสรโรตารีที่ต้องการส่งเสริมกระชับความสัมพันธ์และความเข้าใจมิตรภาพระหว่างประเทศและสนับสนุนปลูกผังเยาวชนภายในและต่างประเทศดีเด่น ตั้งแต่ปีพ.ศ.2558 - 2559 มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรตารีจงหัวสนับสนุนให้ทุนแก่นักศึกษาดีเด่นระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มาจากญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เวียดนาม มองโกเลีย ยูเครนและรัสเซียเป็นต้น

ตั้งแต่ปีพ.ศ.2530 ได้มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแล้ว 2,720 ทุน

ระดับปริญญาเอก 1,249 ทุน การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรแรงงานไทยซึ่งจะเป็นเครือข่ายการติดต่อสำคัญในอนาคต ผลิตบุคคลากรที่ดี มีคุณภาพเป็นจำนวนมาก บุคคลเหล่านี้จะพัฒนาและผลักดันการค้าของไต้หวันและเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจระดับนานาชาติ ยินดีต้อนรับนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในไต้หวันสามารถยื่นขอรับทุน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวบุคคลากรดีเด่นของมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรตารีจงหัว ตั้งใจศึกษาช่วยตอบแทนสังคมไปด้วยกัน

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1-30 กันยายน พ.ศ.2560 เอกสารการสมัครขอรับทุนส่งถึง แผนกการศึกษา สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย

ใบสมัครเงื่อนไขตามไฟล์แนบ

泰國學生獎學金申請評審及頒發辦法

中華扶輪獎學金申請書(2份)

獎學金申請人資歷表

申請人家庭狀況調查表

承諾書

系所長推薦書

財團法人中華扶輪教育基金會