สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย จะเปลี่ยนเวลารับวีซ่าจากเวลา 13:30-15:00 เป็นเวลา 9:00-11:30 ทั้งนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

                                           ประกาศ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย จะเปลี่ยนเวลารับวีซ่า จากเวลา 13:30-15:00 เป็นเวลา 9:00-11:30 ทั้งนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560