ข่าวประชาสัมพันธ์ โปรแกรม “เยาวชนไทยท่องไต้หวัน”

               ข่าวประชาสัมพันธ์ โปรแกรม เยาวชนไทยท่องไต้หวัน

ยินดีเปิดรับกลุ่มนักศึกษาไทยเข้าร่วมการแข่งขันโปรแกรมเยาวชนไทยท่องไต้หวัน และการชิงทุนการศึกษา 2 แสนบาท

เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้รู้จักทัศนียภาพอันสวยงาม วัฒนธรรมท้องถิ่น และเทศกาลอันมีเอกลักษณ์ ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวอันทรงคุณค่าของไต้หวัน สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ได้ทำการจัดการโปรโมทผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ต่างๆ ในการดึงดูดและคัดเลือกกลุ่มนักศึกษาไทยเพื่อเดินทางไปยังไต้หวันในช่วงวันหยุดฤดูร้อนระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 15 สิงหาคม 2561 โดยสามารถเลือกวันที่ระหว่างช่วงนี้เพื่อเดินทางไปไต้หวันเป็นเวลา 15 วัน เพื่อไปเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ของ เยาวชนไทยท่องไต้หวันด้วยตนเอง

การคัดเลือกจะแบ่งเป็นสองรอบด้วยกัน รอบแรกผ่านการคัดเลือกของสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย และเฟซบุ๊กแฟนเพจ “Taiwan Thailand Fans” ทั้งเพจภาษาไทย และเพจภาษาจีน จะทำการคัดเลือกวีดีโอคลิปของผู้ชนะ 3 ทีมเพื่อเดินทางไปยังไต้หวัน 15 วัน โดยผู้ชนะจะได้รับตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ระหว่างไทยและไต้หวัน ที่พัก และอาหารที่ไต้หวัน ค่าเดินทางสาธารณะ เช่น (รถไฟฟ้า รถไฟ และรถไฟความเร็วสูง) ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าประกัน และสวัสดิการอื่นๆ ระหว่างทริป

รอบที่ 2 ผ่านการแข่งขันของวีดีโอคลิป 3 คลิปที่ทางทีมไปถ่ายทำในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในไต้หวัน และอัพโหลดไปยัง หน้าอีเว้นท์เยาวชนไทยท่องไต้หวันของเฟซบุ๊กแฟนเพจ Taiwan Thailand Fans” ผ่านจำนวนการไลค์ คอมเม้นต์ หรือแชร์ ของแฟนเพจ จะคัดเลือกทีมที่ได้ที่ 1 เป็นทีมชนะเลิศจากโปรแกรมเยาวชนไทยท่องไต้หวัน ทีมที่ชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงิน 2 แสนบาท พร้อมใบประกาศนียบัตรผู้ชนะเลิศการแข่งขันโปรแกรมเยาวชนไทยท่องไต้หวัน

การลงสมัครจะเริ่มขึ้นในวันที่ 11 เมษายน 2561 ยินดีต้อนรับกลุ่มนักศึกษาที่สนใจอัพโหลดเอกสารประกอบการสมัคร เอกสารแผนงานโดยสังเขปและวีดีโอคลิปเกี่ยวกับการโปรโมทการท่องเที่ยวที่ได้จัดทำขึ้นเองความยาว 2 นาที ส่งมายัง TaiwanThailandFans10@gmail.com หมดเขตวันที่ 29 เมษายน 2561

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 จะทำการการประกาศผู้ชนะ 3 วิดีโอคลิปในขั้นตอนแรก และจะมีการเดินทางเยือนไต้หวันโดยกลุ่มผู้ชนะ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 – 15 สิงหาคม 2561 โดยสามารถเลือกเวลาระหว่างช่วงนี้เป็นเวลา 15 วัน เพื่อไปเยือนไต้หวัน และทำการถ่ายทำวีดีโอคลิปสร้างสรรค์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวไต้หวันเพื่ออัพโหลดบน  หน้าอีเว้นท์เยาวชนไทยท่องไต้หวันของเฟซบุ๊กแฟนเพจ Taiwan Thailand Fans” เพื่อทำการแข่งขัน โดยในขั้นตอนที่สองจะประกาศผลในวันที่ 20 สิงหาคม 2561และจะคัดเลือกผู้ชนะ 1 ทีม เพื่อรับทุนการศึกษาจำนวน 2 แสนบาท

ข้อกำหนดการร่วมแข่งขัน การตัดสินผู้ชนะ เนื้อหารางวัล ข้อควรระวัง การดำเนินการ และกำหนดการกิจกรรมต่างๆ โปรดอ่านแผนงานกิจกรรมในเอกสารแนบต่อไป ยินดีต้อนรับนักศึกษาไทยร่วมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์นี้อย่างแพร่หลาย

ข้อมูลผู้ติดต่อสำหรับการสมัคร

Ms. Ho

Taipei Economic & Cultural Office in Thailand

20th Fl., Empire Tower, 1 South Sathorn Rd., Bangkok, 10120 Thailand

Office: +66-2670-0200, ext. 309

E-mail: TaiwanThailandFans10@gmail.com

Facebook: Taiwan Thailand Fans และ Taiwan Thailand Fans.Thai

 

               แผนการคัดเลือกโปรแกรม เยาวชนไทยท่องไต้หวัน

  1. วัตถุประสงค์: เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้รู้จักทัศนียภาพอันสวยงาม วัฒนธรรมท้องถิ่น และเทศกาลอันมีเอกลักษณ์ ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวอันทรงคุณค่าของไต้หวันมากขึ้น จะมีการคัดเลือกทีมนักศึกษาไทยผ่านอินเตอร์เน็ตและสื่อออนไลน์เพื่อให้มีโอกาสได้ไปสัมผัสประสบการณ์ยังไต้หวันด้วยตนเอง
  2.  คุณสมบัติผู้สมัคร: นักศึกษามหาวิทยาลัยในไทย (รวมถึงภาคปริญญาโทและปริญญาเอก) แบ่งเป็นทีม โดยมีจำนวนสมาชิก 2-4 คน ภายในทีมจะต้องมีสมาชิก 1 ท่านที่สามารถสื่อสารโดยภาษาจีนหรืออังกฤษได้ ทางทีมจะต้องยื่นเอกสารประกอบการสมัคร คือเอกสารแผนงานโดยสังเขป (โดยมีเนื้อดังต่อไปนี้ ประวัติสมาชิก ชื่อบัญชีเฟซบุ๊กและไลน์ อีเมล แผนกำหนดการที่คาดว่าจะไปเยือนในไต้หวัน ที่พัก และวิธีการโปรโมท ฯลฯ) รวมทั้งวีดีโอคลิปเกี่ยวกับการโปรโมทการท่องเที่ยวที่ได้จัดทำขึ้นเองความยาว 2 นาที
  3. การคัดเลือก:3.1 การคัดเลือกรอบแรก

    a.  ขั้นตอนที่ 1: สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย จะทำการคัดเลือกจากเอกสารแผนงานโดยสังเขปในด้านความเป็นไปได้ของแผนการกำหนดการที่คาดว่าจะไปเยือนในไต้หวัน 15 วัน ที่ทางทีมต่างๆ ได้ส่งเข้ามา และผ่านวีดีโอคลิป เพื่อคัดเลือก 10 ทีมเข้าสู่การคัดเลือกขั้นตอนต่อไป

    b. ขั้นตอนที่ 2: ทาง สำนักงานฯ จะทำการอัพโหลดวีดีโอคลิปที่ทางผู้ร่วมสมัครส่งมาบน เฟซบุ๊กแฟนเพจ Taiwan Thailand Fans และ Taiwan Thailand Fans.Thai และใช้คะแนนจากจำนวนไลค์เป็นฐานในการคำนวนคะแนน (80% ของคะแนนรวม) เอกสารและแผนการประกอบ (20% ของคะแนนรวม) ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 3 ทีมแรกจะสามารถเข้าร่วมโปรแกรม “เยาวชนไทยท่องไต้หวัน” ได้

 

 

3.2 การคัดเลือกรอบสอง

ทั้ง 3 ทีมที่ไปเยือนไต้หวันสามารถทำการอัพโหลดวีดีโอคลิปที่ถ่ายทำจากทริป (ไม่จำกัดจำนวน) บน “หน้าอีเว้นท์เยาวชนไทยท่องไต้หวันของเฟซบุ๊กแฟนเพจ Taiwan Thailand Fans” เพื่อให้สมาชิกกรุ๊ปกดไลค์เพื่อทำการให้คะแนน ผู้ชนะจะได้รับเลือกจากจำนวนไลค์รวมของวีดีโอคลิป (วันที่สิ้นสุด 18 ส.ค.2561) โดยวีดีโอคลิปเหล่านี้ทางสำนักงานฯ อาจนำไปโปรโมทบนช่องทางของ Taiwan Thailand Fans และ Taiwan Thailand Fans.Thai เพื่อทำการช่วยเหลือในการโปรโมท

4. เนื้อหารางวัล:

4.1 การคัดเลือกรอบแรก: คัดเลือกทีมผู้เข้ารอบ 3 ทีมเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวยังไต้หวัน สนับสนุนตั๋วเครื่องบินไป-กลับไทยและไต้หวัน ค่าที่พักและอาหาร ค่าเดินทาง ค่าเดินทางสาธารณะ เช่น (รถไฟฟ้า รถไฟ และรถไฟความเร็วสูง) ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าประกัน และสวัสดิการอื่นๆ ระหว่างทริป

4.2การคัดเลือกรอบสอง: ทีมที่ชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษาจำนวน 2 แสนบาท พร้อมใบประกาศนียบัตร “ผู้ชนะเลิศการแข่งขันโปรแกรมเยาวชนไทยท่องไต้หวัน”

5. ข้อควรระวัง:

5.1 นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาต้องกระทำตามกฎข้อบังคับของรัฐบาลไทยอันเกี่ยวเนื่องกับภาษีทั้งหมด

5.2 วีดีโอคลิปที่จัดทำห้ามละเมิดวัฒนธรรมอันดีงามของไต้หวันและไทย และห้ามใช้รูปภาพที่ละเมิดลิขสิทธิ์เป็นอันขาด

5.3 วีดีโอคลิปที่ได้ทำการอัพโหลดเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ทางทีมนักศึกษายินยอมให้สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย นำไปใช้และเผยแพร่ได้อย่างไม่มีข้อแม้

5.4 นักศึกษาจะต้องยื่นหนังสือรับรองสถานะนักเรียนในช่วงวันหยุด และห้ามนำการเข้าร่วมการแข่งขันที่ไต้หวันเป็นเหตุผลในการลาหยุดกับมหาวิทยาลัย

5.5 การคัดเลือกรอบแรกจะคัดเลือก 3 ทีมเข้าร่วม และจะมีการคัดเลือกทีมสำรองเพื่อทดแทนหากมีเหตุจำเป็น

6. การดำเนินการ:

6.1 ผู้จัดงาน: สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย

6.2 ผู้สนับสนุน:

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงคมนาคม สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สภาการท่องเที่ยวไต้หวัน

ฝ่ายการท่องเที่ยวและสภาการท่องเที่ยวประจำเมืองต่างๆ

สภาการท่องเที่ยวเข้าเมือง (Taiwan Inbound Tourism Association)

สายการบิน Tiger Airways

บริษัท Kasser Integrated Marketing Co.,Ltd

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงคมนาคม สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

สภาการท่องเที่ยวไต้หวันสภาการท่องเที่ยวเข้าเมือง (Taiwan Inbound Tourism Association)

6.3 ช่องทางการโปรโมท: TaiwanThailandFans, TaiwanThailandFans.Thai แพลตฟอร์มการศึกษาไทย-ไต้หวัน สถานีวิทยุ RTI สื่อไทยและโซเชียลมีเดียอินฟลูเอนเซอร์

  1. กำหนดการ

7.1 วันที่ 11 เมษายน 2561 ประกาศการรับสมัคร

7.2 วันที่ 29 เมษายน 2561 ปิดรับสมัครเวลา 24 นาฬิกาของวันที่ 29 เมษายน (ผ่านการส่งอีเมลมายัง TaiwanThailandFans10@gmail.com เท่านั้น)

7.3 วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 สำนักงานฯ อัพโหลดวีดีโอคลิปที่ผ่านการคัดเลือก 10 คลิปบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Taiwan Thailand Fans และ Taiwan Thailand Fans.Thai

7.4 วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 รวมจำนวนไลค์ที่แต่ละวีดีโอคลิปได้รับ

7.5 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือก 3 ทีม

7.6 วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง วันที่ 15 สิงหาคม การแข่งขันวีดีโอคลิปท่องเที่ยวไต้หวันของทั้งสามทีมที่ไปเยือนไต้หวัน

7.7 วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ประกาศผู้ชนะในการคัดเลือกรอบสอง

ข้อมูลผู้ติดต่อสำหรับการสมัคร

Ms. Ho

Taipei Economic & Cultural Office in Thailand

20th Fl., Empire Tower, 1 South Sathorn Rd., Bangkok, 10120 Thailand

Office: +66-2670-0200, ext. 309

E-mail: TaiwanThailandFans10@gmail.com

Facebook: Taiwan Thailand Fans และ Taiwan Thailand Fans.Thai

泰文-TTFans青春壯遊台灣報名表-20180410