งานมอบรางวัลกิจกรรมเยวชนไทยท่องไต้หวัน

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ( ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกโดยย่อว่าสำนักงานฯ ) ได้จัดพิธีมอบรางวัลชนะเลิศกิจกรรมเยาวชนไทยท่องไต้หวันขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีผู้แทนรัฐบาลไต้หวัน ดร.ถง เจิ้น หยวนเป็นผู้มอบเงินทุนการศึกษาจำนวน 2 แสนบาทถ้วน ให้แก่ผู้ชนะเลิศทีม Talk a bit Eat a lot ( ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกโดยย่อว่าทีม T ) ในงานได้มีรักษาการอธิการบดีอ.ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์และคณบดีคณะอักษรศาสตร์ศาสตราจารย์ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจและนักศึกษาราว 600 ราย เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้

ตัวแทนทีม T นางสาวณัฐธยาณ์ สิริกุลเมธานนท์ กล่าวขอขอบคุณทางสำนักงานฯที่จัดกิจกรรมการแข่งขันเยาวชนไทยท่องไต้หวัน นอกจากทีม Tได้เดินทางไปไต้หวันเยี่ยมชมธรรมชาติและได้ลิ้มรสอาหารที่ดีเลิศแล้ว ยังได้เรียนรู้ชีวิตความเรียบของผู้คนในไต้หวันอย่างลึกซึ้งและความอบอุ่นเป็นกันเอง ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเดินทางคุ้มค่ากับการกลับมาเยือนและแบ่งปันประสบการณ์ ดังนั้นขอแนะนำเพื่อนชาวไทยว่าไต้หวันเป็นประเทศที่ควรมาเยือน การเดินทางไปไต้หวันมีแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนใครและคุณจะได้สัมผัสการต้อนรับอย่างอบอุ่นแบบไต้หวัน

ทีม T ได้ทำคลิปวิดีโอโปรโมท 5 นาที นักศึกษาที่ได้ช่วยทำการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวเมืองเกาสง (อุทยานฉี่จิน วัดฝอกวงซาน มหาวิทยาลัยจงซาน เทศกาลปฏิมากรรมทราย) เมืองไถตง (ซานเซียนไถ เทศกาลบอลลูน) เมืองผิงตง(พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งชาติ เคิ่นติง) เมืองไถหนาน (อุโมงค์หญ้าซื่อเฉ่า พิพิธภัณฑ์ฉีเหม่ย วัดข่งจื้อ ตลาดนัดกลางคืนหวาหยวน) เมืองเจียอี๋ (อาลีซาน เหยียนซาน โบสถ์รองเท้าส้นสูง) เมืองนิวไทเป (ถนนโบราณผิงซี น้ำตกสือเฟิน) และนครไทเป (ถนนซิ่นอี๋ พิพิธภัณฑ์ซุนยัตเซ็น เขาเซี่ยงซาน) ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่เป็นวิวทิวทัศน์อันงดงาม มีประเพณีท้องถิ่น และเป็นการบอกเล่าถึงความมีเอกลักษณ์ของไต้หวันผ่านมุมมองของเยาชนไทยอันร่าเริง

ดร. ถงกล่าวถึงการจัดการแข่งขัน “ เยาวชนไทยท่องไต้หวัน ” ได้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561 โดยได้แบ่งเป็น 2 รอบ การแข่งขันรอบแรกมีทีมที่ชนะเข้ารอบ 3 ทีม และทีมที่ผ่านรอบแรกยังมีสิทธิไปท่องเที่ยวยังไต้หวันฟรีในการแข่งขันรอบที่สองในช่วงวันที่ 1 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ กิจกรรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณความร่วมมือจากกรมการท่องเที่ยวแห่งไต้หวัน ภายใต้กระทรวงการคมนาคม หน่วยงานท้องถิ่นไต้หวันสภาการท่องเที่ยวประจำเมือง รวมทั้งนักธุรกิจไต้หวันในประเทศไทย พร้อมกันนี้ขอขอบคุณทีม T ทำคลิปวิดีโอโปรโมทการท่องเที่ยวและในคลิปยังสอดแซกด้วยอารมณ์ขัน และผ่านมุมมองของนักศึกษา โดยใช้ภาษาไทยบรรยายอย่างละเอียดเพื่อให้ชาวไทยได้รู้จักและเข้าถึงความงามของไต้หวัน ผลการแข่งขันในครั้งนี้นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปกรเป็นผู้ชนะเลิศ การแข่งขันครั้งนี้ยังเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทางสำนักงานฯและมหาวิทยาลัย ศิลปากร ยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวัน -ไทยในด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้านศิลปะ และส่งเสริมแลกเปลี่ยนในด้านอื่นๆต่อไป