ไต้หวันประกาศใช้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(ASF)

เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและยับยั้งการลักลอบพกพาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากต่างประเทศเข้าสู่ไต้หวัน ไต้หวันประกาศใช้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(ASF)จากจีนแผ่นดินใหญ่และประเทศต่างๆ โดยสั่งปรับผู้โดยสารที่พกพาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เข้าสู่ไต้หวัน001