“แพลตฟอร์มช่องโทรทัศน์ไต้หวันสำหรับประเทศไทย”

เพื่อให้เพื่อน ๆ ชาวไทยเข้าใจและรับชมรายการโทรทัศน์ของไต้หวันได้สะดวก เพื่อเป็นการยกระดับภาพรวมที่ชาวไทยมีต่อรายการโทรทัศน์และวัฒนธรรมของไต้หวัน และพัฒนามิตรภาพความสัมพันธ์ของไทยและไต้หวัน สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ได้รวบรวมช่องรายการโทรทัศน์ไต้หวันทางออนไลน์บน YouTube และกำหนด  WatchTaiwan.TV ขึ้นเป็นโฮมเพจ “แพลตฟอร์มช่องโทรทัศน์ไต้หวันสำหรับประเทศไทย” เพื่อให้เพื่อนชาวไทยสามารถเชื่อมโยงไปยังรายการโทรทัศน์ไต้หวันออนไลน์ทั้งหมดและรายการหมวดหมู่ต่าง ๆ เพื่อรับชมรายการโทรทัศนอันดีเยี่ยมของไต้หวัน

ดร. ถง เจิ้น หยวน ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย กล่าวว่าความทรงจำของชาวไทยที่มีต่อรายการโทรทัศน์ไต้หวันหยุดอยู่ที่ละครโทรทัศน์เมื่อยี่สิบปีก่อนเรื่อง “เปาบุ้นจิ้น” กับ “รักใสใสหัวใจสี่ดวง” ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไต้หวันและรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาหลากหลายมายังประเทศไทย และเพื่อเพิ่มโอกาสให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์ของไต้หวันมุ่งสู่ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทางสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยจึงได้รวบรวมช่อง YouTube ที่นำเสนอรายการของไต้หวันที่ทันสมัย สมบูรณ์ หลากหลายและมีการอัพเดตสม่ำเสมอมาเรียบเรียงเป็นรายการโทรทัศน์ของไต้หวันทางออนไลน์ทั้งหมดไว้ใน WatchTaiwan.TV “แพลตฟอร์มช่องโทรทัศน์ไต้หวันสำหรับประเทศไทย” และจัดแบ่งรายการโทรทัศน์ออนไลน์เป็น 6 หมวดหมู่ ได้แก่ รายการทั่วไป ข่าว ละครภาพยนตร์ รายการเด็ก ศาสนา และรายการบันเทิง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทุกคนในการเลือกชมรายการประเภทต่าง ๆ เพียงแค่เข้าไปที่เว็บไซต์ WatchTaiwan.TV

เว็บลิงค์ของ WatchTaiwan.TV “แพลตฟอร์มช่องโทรทัศน์ไต้หวันสำหรับประเทศไทย” รวมรายการโทรทัศน์ไต้หวันทางออนไลน์ทั้งหมดและรายการโทรทัศน์ทั้ง 6 หมวดหมู่ ดังนี้

  1. รวมรายการโทรทัศน์ไต้หวันทางออนไลน์  : http://WatchTaiwan.TV
  2. รายการทั่วไปทางออนไลน์ : http://WatchTaiwan.TV
  3. รายการข่าวทางออนไลน์ : http://WatchTaiwan.TV
  4. รายการละครภาพยนตร์ทางออนไลน์ : http://WatchTaiwan.TV
  5. รายการเด็กทางออนไลน์ : http://WatchTaiwan.TV
  6. รายการศาสนาทางออนไลน์ : http://WatchTaiwan.TV
  7. รายการบันเทิงทางออนไลน์ : http://WatchTaiwan.TV

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยหวังว่าช่องทางออนไลน์ของรายการโทรทัศน์ไต้หวันจะช่วยดึงดูดให้ประชาชนชาวไทยและชาวจีนโพ้นทะเลเข้าถึงเนื้อหารายการที่ยอดเยี่ยมได้ง่ายขึ้น ทำให้ชาวไทยหลงรักและเข้าใจไต้หวันมากขึ้น ขณะเดียวกัน ยังเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์ รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องของไต้หวันได้มาพัฒนาที่ประเทศไทย และส่งเสริมมิตรภาพและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างไทยและไต้หวันต่อไป