พอร์ทัลบริการสื่อสารไทย-ไต้หวัน(Taiwan-Thailand.Net)

เพื่อให้ชาวไต้หวันและชาวไทยได้รู้จักกับลักษณะงานและการบริการงานสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ไต้หวันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  สำนักงานฯ จึงจัดทำ“พอร์ทัลบริการสื่อสารไทย-ไต้หวัน(Taiwan- Thailand.Net)”

พอร์ทัลการบริการสื่อสารไทย-ไต้หวัน ประกอบด้วย ส่วนแรก คือ ข่าวสารที่ประกาศจากสำนักงานฯ ข่าวในประเทศไทย การบริการฝ่ายกงสุล การบริการช่วยเหลือฉุกเฉินและข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวไทยและไต้หวัน ส่วนที่สอง คือ คู่มือ “ไทย-ไต้หวันก้าวไกลไปกับนโยบายมุ่งใต้ใหม่” ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2562 แสดงผลลัพธ์การส่งเสริม “นโยบายมุ่งใต้ใหม่” อย่างสร้างสรรค์ ส่วนที่สาม คือ คู่มือการศึกษาต่อไต้หวัน  คู่มือการเรียนภาษาจีนที่ไต้หวัน และคู่มือการศึกษาต่อและทุนการศึกษาสำหรับ Thailand 4.0 เนื้อหาประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปในการศึกษาต่อไต้หวัน 10 เหตุผลที่ต้องไปศึกษาต่อที่ไต้หวัน หลักสูตรภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยไต้หวัน รายละเอียดทุนการศึกษาไต้หวันสำหรับนักเรียนไทย และบัญชีLINE ที่ให้บริการปรึกษาข้อมูลการศึกษาต่อไต้หวันทั้งสามภาษา สุดท้ายคือ ช่องทางการติดต่อของสำนักงานฯ และแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนระหว่างไทย-ไต้หวัน

สำนักงานฯ ขอเชิญชวนให้ชาวไทยและไต้หวันใช้บริการ “พอร์ทัลบริการสื่อสารไทย-ไต้หวัน(Taiwan-Thailand.Net)” เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างไทย-ไต้หวันในทุกระดับ

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.taiwanembassy.org/th_th/post/896.html