ประกาศย้ายที่ทำการสำนักงานฯ

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย จะย้ายที่ทำการสำนักงานฯ ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562 ซึ่งช่วงย้ายที่ทำการสำนักงานฯ ยังคงให้บริการปกติ ณ ที่ทำการเดิม และจะเปิดให้บริการ ณ ที่ทำการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562

泰文新館社地圖