“Tayvan, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Uygulanmasında Hayati bir Küresel Ortak”

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun (UNGA) 73. oturumu, BM karargahlarında 18 Eylül 2018'de toplanacaktır. UNGA Genel Görüşmelerinin 25 Eylül'den 1 Ekim'e kadar yapılması planlanmaktadır. Tayvan'lı 23 milyon insanın BM sistemine katılma beklentilerini karşılamak için Çin Cumhuriyeti (Tayvan) Hükümeti BM ile ilgili kampanyalara devam etme kararı almıştır. Bu yılın teması “Tayvan, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Uygulanmasında Hayati bir Küresel Ortak” olacaktır. Bu, UNGA Genel Görüşmesinin 73. oturumunun temasını yansıtır: “Birleşmiş Milletleri tüm insanlarla ilgili yapmak: Küresel liderlik ve barışçıl, adil ve sürdürülebilir toplumlar için ortak sorumluluklar.” Tayvan, uluslararası topluma bölgesel ve küresel ilişkilere katkıda bulunma konusundaki kararlılığını tanıması için çağrıda bulunuyor.

Diplomatik müttefiklerinin UNGA Genel Görüşmelerinde açıkça konuşmalarını talep etmeye ek olarak, Tayvan Hükümeti, diplomatik müttefiklerinin BM Daimi Temsilcilerinin, BM Sekreteri General António Guterres’e uzun süredir beklemede olan Tayvan’ın 23 milyon halkının BM sisteminin dışında tutulması sorununu BM Sözleşmesi ruhu doğrultusunda çözmeye ve eşitlik ve adalet ilkelerini muhafaza etmeye teşvik etmek üzere bir yazı yazmalarını ısrarla rica etmiştir.

Tayvan’ın BM’e uygulanmasına yönelik bu yılki ana talepleri:

1. Tayvan halkı diğer ulusların halkları ile eşit muamele görmelidir. BM, ciddi bir sorun olan Tayvan’ın 23 milyon halkının BM sistemi dışında tutulmasını çözmelidir.

2. Tayvan pasaportu sahiplerine ve gazetecilerine BM tesislerine sınırsız erişim izni verilmelidir.

3. BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, tüm insanlığın refahı ile ilgilidir; Tayvan geride bırakılmamalıdır.

Uluslararası toplumun Tayvan’ın başvurularını daha iyi anlaması için Dışişleri Bakanı Jaushieh Joseph Wu makaleler yazacaktır ve Bakanlık, Tayvan'ın temiz enerji, evrensel sağlık kapsamı ve döngüsel ekonomi alanlarında gerçekleştirdiklerine işaret eden Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin uygulanmasına dair bir dizi kısa video hazırlayacaktır.

Hükümet ayrıca, BM Genel Kurulu sırasında Tayvan'ın Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmaya büyük önem verdiğini kanıtlamak için New York'ta sürdürülebilir kalkınma üzerine bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapacaktır. Bu etkinlikler, BM toplumunun Tayvan'ın ilgili çabaları hakkındaki anlayışını derinleştirmeye yardımcı olabilir.

Tayvan’ın sivil toplumu ve denizaşırı yurttaş toplulukları, BM’e Tayvan’ın 23 milyonluk halkının dünyanın geri kalanı ile birlikte Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini uygulayabileceğini ve buna istekli olduklarına dair açık bir mesaj vermek için aynı zamanda yaratıcı ve hareketli etkinlikler gerçekleştireceklerdir.

Çin Cumhuriyeti Hükümeti, diplomatik müttefiklerine ve dost ülkelere, Tayvan'ın BM sistemine katılımını destekledikleri ve yardımları için içtenlikle teşekkür etmektedir. Ayrıca, Birleşmiş Milletler'e Tayvan'ın dünyaya ve bölgeye katkıda bulunma konusundaki istekliliğini ve kararlılığını tanıması için çağrıda da bulunmaktadır. Tayvan, Birleşmiş Milletlerden başvurularına olumlu yanıt vermesini ve BM ideallerini ve insanlığın refahını korumak için eşitlik ve karşılıklılık ilkesi doğrultusunda BM’e katılımını kabul etmesini ısrarla talep etmektedir.