Pictures
Secretary General Chen of New Taipei City presents token of thanks to President Eduardo Padron of Miami-Dade college
Secretary General of New Taipei City visits Florida
Secretary General Chen of New Taipei City presents token of thanks to President Eduardo Padron of Miami-Dade college