Ngày 19/1/2019, Đại sứ Thạch Thụy Kỳ và phu nhân chủ trì buổi tiệc tất niên