Ngày 26/1/2019, Đại sứ Thạch Thụy Kỳ tham dự Buổi hòa nhạc tưởng nhớ Tiến sĩ Giang Bỉnh Khôn