Ngày 21/01/2019 Ngài Thạch Thụy Kỳ - Đại sứ Văn Phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam tham dự buổi tiệc tất niên của Công ty TNHH Xây dựng Sheng Yu

IMG_28841