THÔNG BÁO: DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN ĐƯỢC CẤP PHÉP KHÁM CHO NGƯỜI VIỆT NAM TRƯỚC KHI SANG LAO ĐỘNG TẠI ĐÀI LOAN

  1. Bệnh viện Bạch Mai
  2. Bệnh viện Trung ương Huế
  3. Bệnh viện Chợ Rẫy
  4. Bệnh viện Saint Paul
  5. Bệnh viện Giao thông Vận tải Trung ương
  6. Bệnh viện Thống Nhất
  7. Bệnh viện đa khoa tư nhân Tràng An
  8. Bệnh viện đa khoa tư nhân Hồng Ngọc
  9. Bệnh viện E

10.Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng

11.Bệnh viện Đà Nẵng

12.Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa

13.Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ

 

(Căn cứ theo công văn số 1030003188 ngày 16 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế Đài Loan).