Ngày 21/2/2019, Trưởng Đại diện Thạch Thụy Kỳ tham dự Buổi biểu diễn nghệ thuật mừng xuân 2019 của đoàn nghệ thuật Châu Á - Thái Bình Dương tại Hải Phòng