Ngày 30/3/2019, Trưởng phòng Lãnh sự Dương Đăng Sỹ tham dự phiên họp tháng 3/2019 của Hội thương gia Đài Loan tại Hải Phòng