Phó đại diện Trần Cẩm Linh tham dự Hội nghị Xúc tiến Du lịch Đài Loan ngày 26/3/2019

Phó đại diện Trần Cẩm Linh phát biểu tại Hội nghị Xúc tiến Du lịch Đài Loan