Ngày 24/04/2019 Đại sứ Thạch Thụy Kỳ tham dự lễ cắt băng khai mạc “Triễn lãm quốc tế ngành công nghiệp nhựa, in ấn và đóng gói bao bì Hà Nội” (HanoiPlas Print Pack) do Công ty Yorkers Trade and Marketing Service Co.,Ltd tổ chức