Ngày 12/4/2019, Trưởng phòng Kinh tế văn phòng TECO Tăng Hiển Chiếu ( thứ 3 từ trái sang) và Phó trưởng phòng Kiều Vụ Lý Ỷ Hà tham dự Lễ khai trương Văn phòng đại diện của Vietnam Top House thế kỷ 21 tại Hà Nội