THÔNG BÁO VỀ “BẢN KẾ HOẠCH CÁCH LY TẠI NHÀ ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG SAU KHI NHẬP CẢNH ĐÀI LOAN”

THÔNG BÁO

VỀ “BẢN KẾ HOẠCH CÁCH LY TẠI NHÀ ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG SAU KHI NHẬP CẢNH ĐÀI LOAN”

 

Bộ Lao động Đài Loan cho biết: từ ngày 19 tháng 3 năm 2020, mức độ nghiêm trọng của dịch COVID-19 tại Việt Nam được Chính phủ Đài Loan nâng lên cấp độ 3. Những lao động lên máy bay sau 16 giờ ngày 17 tháng 3, sau khi đến Đài Loan cần phải tiến hành cách ly tại nhà 14 ngày theo quy định, không được phép ra khỏi nơi cư trú để làm việc.

 

Từ ngày 19 tháng 3 năm 2020 (Thứ Năm), Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam chỉ thụ lý hồ sơ xin visa lao động khi chủ sử dụng Đài Loan đã hoàn tất “Bản kế hoạch cách ly tại nhà đối với lao động sau khi nhập cảnh Đài Loan” và được Bộ Lao động Đài Loan cấp Công văn xác nhận bản gốc.

 

Vậy xin thông báo để quý vị được biết.

 

Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2020

 

 

「入境移工居家檢疫計畫書」公告

台灣勞動部通知:越南自本(109)年3月19日起,嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情建議等級提升至第3級,但是自3月17日16時尚未登機者,依規定均須居家檢疫14天,不得外出工作。

 

為利各界配合辦理,本處自3月19日(星期四)起,僅受理已向臺灣勞動部申辦「入境移工居家檢疫計畫書」、並持該部核發核可函(正本)者之移工簽證申請案。

 

特此公告

駐越南台北經濟文化辦事處

中華民國109年3月18日