Chương Trình Tập Huấn Về Công nghệ Chế tạo Khuôn Mẫu

Chương Trình Tập Huấn Về Công nghệ Chế tạo Khuôn Mẫu Tại Trường Đại học Quốc Lập Khoa Học Ứng Dụng Cao Hùng Đài Loan năm 2017, hạn chót đăng ký trước ngày 12/6/2017.

Nội dung tập huấn