Path: Home > About Us > Events
Phó Chủ nhiệm CHANG TSUI FEN và Phó Trưởng phòng CHANG CHENG YU mời các Công ty lữ hành Campuchia và doanh nghiệp Đài Loan tham dự buổi hội thảo công tác nghiệp vụ lãnh sự tại City Maill (Campuchia) ngày 20/07/2017.

Phó Chủ nhiệm CHANG TSUI FEN và Phó Trưởng phòng CHANG CHENG YU mời các Công ty lữ hành Campuchia và doanh nghiệp Đài Loan tham dự buổi hội thảo công tác nghiệp vụ lãnh sự tại City Maill (Campuchia) ngày 20/07/2017.