Path: Home > About Us > Events
Phó Chủ nhiệm CHANG TSUI FEN và Phó Trưởng phòng CHANG CHENG YU tham dự lễ động thổ Điện thờ Adiđa tại Campuchia ngày 21/07/2017.

Phó Chủ nhiệm CHANG TSUI FEN và Phó Trưởng phòng CHANG CHENG YU tham dự lễ động thổ Điện thờ Adiđa tại Campuchia ngày 21/07/2017.