Fees & Charges-2015

  Taipei Economic and Cultural Office in Prague
  Fees & Charges
  Effective01/01/2015
  Platné od 01/07/2008
VISA APPLICATON
Single entry visitor visa 1137 CZK
Jeden vstup, návštěvní vízum
Multiple entry visitor visa 2273 CZK
Vícenásobný vstup, návštěvní vízum
Single entry resident visa 1500 CZK
Jeden vstup, rezidentní vízum
Multiple entry resident visa 3000 CZK
Vícenásobný vstup, rezidentní vízum
Special handling fee for American Passport holders 3637 CZK
Speciální poplatky pro držitele amerického pasu
Special handling fee for American investors 4660 CZK
Speciální poplatky pro americké investory
Rush handling fee
(Poplatek za expresní vyřízení)
1.Each application shall be charged an additional 50% of the rates stipulated in the foregoing categories according to the type of visa.
2.American Passport holders shall pay special handling fee stated above and be charged an additional 50% of the visa rates stipulated in the foregoing categories according to the type of visa.
(1.Za expresní vyřízení se poplatek zvyšuje o 50% dle typu víza. 2. Držitelům amerického pasu se výše uvedený poplatek za vyřízení víz zvyšuje, v případě expresního vyřízení, o 50% dle typu víza.)
DOCUMENT AUTHENTICATION
Each original document 341 CZK
Ověření originálu
Each will notarization 682 CZK
Ověření závěti
Reading copies of authorized documents (every time) 136 CZK
Náhled do složky ověřených dokumentů (pokaždé)
Copy of authorized documents (every time) 136 CZK
Kopie z již ověřeného dokumentu (pokaždé)
Poplatek za službu ověřování mimo kancelář (služba poskytována pouze za mimořádných okolností) 1591 CZK (nezahrnuje cestovní náklady a poplatek za ověření)
Copy
(Opis)
Each application for authenticated copy shall be charged an additional 50% of the rates stipulated in the foregoing categories according to the type of authentication.
(Za každé další ověření kopie originálu se účtuje 50% částky účtované za originál dle typu ověření)
Rush handling fee
(Poplatek za expresní vyřízení)
Each application shall be charged an additional 50% of the rates stipulated in the foregoing categories according to the type of authentication.
(Za expresní vyřízení se poplatek zvyšuje o 50% dle typu ověření)
CZK:USD 1:22.73