Zelená dohodě o zamezení dvojího zdanění a daňových úniků

Dne 12. prosince 2017 byla vedoucími obou kanceláří podepsána dohoda mezi Českou ekonomickou a kulturní kanceláří v Tchaj-peji a Tchajpejskou hospodářskou a kulturní kanceláří (TECO) v Praze týkající se Ustanovení o zamezení dvojímu zdanění a předcházení daňovým únikům v oboru daní z příjmu.

Na základě tohoto dokumentu budou připravena jednostranná opatření, kterými budou Ustanovení o zamezení dvojímu zdanění a předcházení daňovým únikům v oboru daní z příjmu recipročně implementována. V České republice to bude v každém případě znamenat nutnost vypracovat návrh zvláštního zákona, kterým budou v potřebné míře novelizovány příslušné právní předpisy upravující daň z příjmu.

ČR se tak stala již 35. zemí, s níž Tchaj-wan tuto dohodu uzavřel.