Ocenění pro Songshan Cultural and Creative Park

Zástupce tchajpejského kulturního a kreativního parku Songshan, který se nachází v areálu někdejší továrny na zpracování tabáku a patří k nejvýraznějším projektům ostrovního ´kulturního a kreativního průmyslu´, v úterý 13. listopadu převzal z rukou děkana plzeňské fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU ocenění za přínos v oboru.

Slavnostního předání se mimo zástupce fakulty zúčastnili někteří členové vedení univerzity a zástupci města Plzně a Plzeňského kraje. Stejné ocenění obdrželi ještě další čtyři laureáti. Svou účastí slavnostní ceremoniál podpořila i delegace pražské kanceláře TECO.