ປະເທດຫວຽດນາມເກີດພະຍາດໝູອາຟິກາ

ການນຳເຂົ້າຜະລິດຕະພັນຊີ້ນໝູທີ່ຜິດກົດໝາຍຈາກຫວຽດນາມແມ່ນຈະຖືກປັບໄໝ 200,000 ຢວນ,ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຈ່າຍຄ່າປັບໄໝແມ່ນຈະຖືກປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມາ

ເຜີຍແຜ່ຄັ້ງວັນທີ 19/02/2019

ສູນຮັບມືໄພພິບັດພະຍາດໄຂ້ໝູອາຟິກາສູນກາງໄດ້ເວົ້າໃນມື້ນີ້(ທີ 19),ອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຕໍ່ພາຍນອກຂອງພະແນກສຸຂະພາບສັດຂອງລັດຖະບານຫວຽດນາມ,ທາງເຂດພາກເໜືອຂອງຫວຽດນາມແມ່ນໄດ້ເກີດກໍລະນີຂອງໄຂ້ໝູອາຟິກາ,ເຊິ່ງເປັນປະເທດທີ່03ໃນຂົງເຂດທະວີບອາຊີທີ່ຖັດຈາກຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ແລະ ມົງໂກນທີ່ເກີດພະຍາດໄຂ້ໝູອາຟິກາ,ແລະ ກໍ່ແມ່ນປະເທດທຳອິດໃນອາຊຽນທີ່ເກີດສະພາບການລະບາດ. ອີງຕາມມາດຕາທີ 45 ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນວັກທີ 1 ວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ ແລະ ຕິດເຊື້ອໃນສັດ ແລະ ເປັນພື້ນຖານໃນການໃສ່ໂທດປັບໄໝໃນການປະກາດຂອງກົມປ້ອງກັນ ແລະ ກວດກາຄັ້ງວັນທີ 18/12/107,ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ມື້ອື່ນເຊົ້າຕູ່,ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເຂົ້າມາຈາກຫວຽດນາມທີນຳເອົາຜະລິດຕະພັນຊີ້ນໝູຜິດກົດໝາຍເຂົ້າມາແມ່ນຈະຖືກຍຶດ, ການລະເມີດຄັ້ງທຳອິດແມ່ນຈະຖືກປັບໄໝ 200,000ຢວນ,ຄັ້ງທີ 02 ແມ່ນຈະເລີ່ມປັບໄໝ 1,000,000 ຢວນ;ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ຖືກປັບໄໝ 200,000 ຢວນແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຈ່າຍຄ່າປັບໄໝ ແມ່ນຈະຖືກນຳສົ່ງໄປຫາດ່ານກວດຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງຈຸດນັ້ນເພື່ອປະຕີເສດການເຂົ້າປະເທດ.

 

ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງພະແນກສຸຂະພາບສັດຫວຽດນາມ,ກໍລະນີການເກີດໄຂ້ໝູອາຟິກາຂອງຫວຽດ ນາມທີ່ຟາມລ້ຽງໝູທິດຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ທີ່ເມືອງຫຼວງຮ່າໂນຍ,ລັດຖະບານຫວຽດນາມແມ່ນໄດ້ເອົາໝູທີ່ເກີດພະຍາດນຳໄປຂ້າ.ດ້ວຍຄວາມບັງເອີນ,ເວັບໄຊຢ່າງເປັນທາງການຂອງກົມສັດຕະວະແພດຂອງກະ ຊວງກະສິກຳແຜ່ນດິນໃຫຍ່ຂອງຈີນມື້ນີ້ກໍ່ໄດ້ປະກາດການລະບາດຂອງພະຍາດໄຂ້ໝູອາຟິກາທີ່ເກີດຂື້ນໃນນະຄອນເປຫາຍ, ເຂດປົກຄອງຕົນເອງກວາງຊີຈ້ວາງ,ຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ແມ່ນມີທັງໝົດ26ແຂວງ/ນະຄອນ/ເຂດ,ທັງໝົດແມ່ນມີ110ກໍລະນີ ,ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການລະບາດທີ່ຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມທີ່ມີຜົນເທື່ອ.

 

ສູນຮັບມືໄດ້ກ່າວເຕືອນເປັນພິເສດຕໍ່ກັບນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເດີນທາງໄປມາໄຕ້ຫວັນ ແລະ ຫວຽດນາມສອງບ່ອນນີ້,ແມ່ນຫ້າມນຳເອົາຜະລິດຕະພັນຊີ້ນໝູທີ່ຜິດກົດໝາຍເຂົ້າມາປະເທດເດັດຂາດ,ຄັ້ງທຳອິດແມ່ນປັບໄໝ200, 000ຢວນ,ຫ້າມລອງເດັດຂາດ.