Taipejas misijas vadītāja vietnieks Hsu saņem pateicības rakstu no Rīgas domes

Herbert Hsu, Taipejas misijas Latvijas Republikā vadītāja vietnieks, saņēma pateicības rakstu no Rīgas domes vicemēra Andra Amerika par ieguldījumu Rīgas svētku 2017 norisē.

Šī gada augustā un septembrī norisinājās daudzveidīgi notikumi, ieskaitot kultūras un sporta pasākums, par godu Rīgas pilsētas 816. un Vērmanes dārza 200. gadadienai. Kā Rīgas sadraudzības pilsēta Taipejas pilsētas dome uz Rīgu apmaiņas programmā nosūtīja ne tikai jaunatnes vēstnieci, bet arī Puppet Beings Theatre, lai uzstātos Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. A. Ameriks izteica pateicību visiem, kas piedalījās svētku organizēšanā un solīja veidot Rīgu kā Baltijas kultūras centru. Viņš arī iedrošināja iedzīvotājus turpmāk piedalīties pašvaldības darbā. Vadītāja vietnieks Hsu apsveica vicemēru Ameriku un solīja arī turpmāk veicināt sadarbību starp abām sadraudzības pilsētām Rīgu un Taipeju.

Rīgas vicemērs Andris Ameriks sniedz pateicības rakstu vadītāja vietniekam Hsu

Ceremonijas norise