รับสมัครเจ้าหน้าที่อบรม แนะแนวคู่สมรสต่างชาติ 1 ตำแหน่ง

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย

รับสมัครเจ้าหน้าที่อบรม แนะแนวคู่สมรสต่างชาติ 1 ตำแหน่ง

1.) คุณสมบัติ

1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สัญชาติไทยหรือมีใบอนุญาตทำงานในประเทศอย่างถูกกฎหมาย(Work permit)

2.พูด ฟัง ภาษาไทยและภาษาจีนได้เป็นอย่างดี และสามารถสื่อสารแปลความได้ทันที

3.สามารถพิมพ์งานได้ โดยใช้พื้นฐานคอมพิวเตอร์โปรมแกรม(word  excel) และสามารถพิมพ์ภาษาจีนตัวเต็ม

4.ถนัดใช้กล้องดิจิตอล และเครื่อง DVD

2.) ลักษณะงาน   อบรม แนะแนว ให้คำปรึกษาคู่สมรสต่างชาติ

3.) สถานที่ทำงาน    เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ

4.) สวัสดิการ

1.เมื่อผ่านการทดลองงาน 3 เดือน เงินเดือน 27,850 บาท (สำหรับวุฒิปริญญาตรี)

2.ระบบการจ่ายเงินชดเชย (เงินเกษียน) จ่ายค่าประกันสุขภาพบางส่วน และมีวันหยุดตามกฎหมายไทย

5.) การสมัคร   ส่งใบสมัคร (พร้อมรูปถ่าย)  สำเนาบัตรประชาชน ใบประกาศนียบัตร และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่ e-mail  yiclin@mofa.gov.tw

6.) วันที่รับสมัคร   รับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2563

7.) ข้อสัมภาษณ์   ใช้ภาษาจีนแนะนำตัวเอง และถามตอบในสถานที่  แปลภาษาไทย และข้อสอบ           ภาษาจีน

8.) เวลาสัมภาษณ์   จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

9.) วิธีติดต่อ  เลขานุการ หลิน (เบอร์โทรศัพท์   02-119-3555)