สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยจัดทำคู่มือการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนันทนาการ เพื่อส่งเสริมนักท่องเที่ยวชาวไทยไปท่องเที่ยวที่ไต้หวัน

ไต้หวันมีทรัพยากรธรรมชาติและรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยจึงได้รวบรวมสิ่งพิมพ์ที่จัดทำโดยสมาคมพัฒนาการเกษตรเชิงนันทนาการของไต้หวัน ประกอบกับข้อมูลการท่องเที่ยวไต้หวัน จัดทำเป็นคู่มือการท่องเที่ยวเชิงการเกษตรแบบนันทนาการขึ้นมา โดยหวังว่าเนื้อหาในคู่มือนี้ไม่ว่าจะเป็นจุดแข็งของการท่องเที่ยวไต้หวัน การแนะนำฟาร์มเกษตรเชิงนันทนาการ ครัวแบบฟาร์มเกษตร อาหารท้องถิ่นไต้หวันหรือที่พักเชิงเกษตรนันทนาการ จะทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีความสนใจในการไปท่องเที่ยวไต้หวันนั้นรู้จักการท่องเที่ยวเชิงการเกษตรนันทนาการที่ไต้หวันมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม และแนะนำให้ประชาชนชาวไทยได้รู้จักกับความหลากหลายทางทรัพยากรการท่องเที่ยวของไต้หวัน และหวังว่าจะช่วยส่งเสริมให้ชาวไทยไปการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนันทนาการที่ไต้หวันมากยิ่งขึ้น

 

ไต้หวันมีทำเลที่ตั้งที่พิเศษ ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกมหาสมุทรฟิลิปปินส์และแผ่นเปลือกโลกทวีปยูเรเซีย ทำให้ไต้หวันมีลักษณะภูมิประเทศหลากหลายและทิวทัศน์ที่สวยงาม ทั้งตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น เนื่องจากลมมรสุมและภูมิประเทศทำให้ไต้หวันมีสภาพอากาศและภูมิอากาศที่หลากหลาย ด้วยเหตุผลหลายทำให้ไต้หวันเป็นเกาะที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรเกษตร ป่าไม้ ประมง และปศุสัตว์ ในขณะเดียวกันยังกลายเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนันทนาการอีกด้วย

 

จากการสนับสนุนและอบรบระยะยาวของรัฐบาลและองค์กรต่างๆ การเกษตรเชิงนันทนาการไต้หวันได้เปลี่ยนรูปแบบจากการเกษตรแบบดั้งเดิมเป็นอุตสาหกรรมบทบาทหลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อน การศึกษา วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันฟาร์มการท่องเที่ยวเชิงนันทนาการแต่ละแห่งก็ได้ใช้เอกลักษณ์และฤดูกาลท้องถิ่นในการออกแบบกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งยังมีอาหารท้องถิ่นไต้หวันและที่พักหลากหลายสไตล์ ปัจจุบันฟาร์มเกษตรเชิงนันทนาการของไต้หวันได้กลายเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีที่สุดสำหรับการท่องเที่ยว ใกล้ชิดธรรมชาติและพักผ่อนหย่อนใจของชาวไต้หวันและนักท่องเที่ยวต่างชาติ

 

นักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถดาวน์โหลดเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับภาษาจีนและภาษาไทยได้บนเว็บไซต์ “คนไทยรักการท่องเที่ยวไต้หวัน” http://Tour.Taiwan-Thailand.Net หากนักท่องเที่ยวชาวไทยอยากจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไต้หวันสามารถติดต่อสอบถามผ่านทางบัญชีไลน์ @VisitTaiwan เป็นช่องทางที่มีไว้เพื่อบริการและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไต้หวันสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยบริการให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยวไต้หวันนี้มีทั้งภาษาไทยและจีน