“ทูรันโดต์ (Turandot)” อุปรากรทิ่อลังการที่สุดในโลกหลังเกิดสถานการณ์โควิด-19 แสดงที่เว่ยอู่อิ๋ง ถ่ายทอดสดผ่านทางออนไลน์วันที่ 28 สิงหาคม

Turandot ใช้นักแสดงและทีมงานมากกว่า 350 คน โดยมีศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติเว่ยอู่อิ๋ง (National Kaohsiung Center for the Arts ,Weiwuying) ร่วมมือกับโรงอุปรากรดุสเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมนี (Deutsche Oper am Rhein) จัดการแสดง“ทูรันโดต์ (Turandot)” ซึ่งถือเป็นรายการการแสดงที่เปิดเผยต่อสาธารณะขนาดใหญ่ที่สุดของโลกนับแต่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เนื่องจากมาตรการการรับมือกับโรคโควิด-19 ของไต้หวันประสบผลสำเร็จ คณะผู้จัดและนักแสดงของเว่ยอู่อิ๋งเอาชนะอุปสรรคนานาประการภายใต้ผลจากการป้องกันโรคที่เป็นไปด้วยดี จึงสามารถเปิดการแสดงแก่สาธารณะชน

ด้วยจำนวนบัตรของการแสดงทั้งสองรอบรวม 3722 ที่นั่งไม่เพียงพอต่อความต้องการ เว่ยอู่อิ๋งจึงตัดสินใจถ่ายทอดสดผ่านทางออนไลน์ เพื่อให้ผู้ชมที่ซื้อบัตรไม่ทันและเพื่อนผู้ชมจากนานาชาติได้ชื่นชมการแสดงที่งดงามในเวลาพร้อม ๆ กัน

อุปรากร “ทูรันโดต์ (Turandot)” จะแสดง ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติเว่ยอู่อิ๋งในวันที่ 28 สิงหาคม เวลา 19:30 ตามเวลาไต้หวัน (เวลาไทย 18:30 น.) และจะถ่ายทอดสดพร้อม ๆ กันผ่านช่อง YouTube ของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติเว่ยอู่อิ๋ง ขอเชิญชวนผู้ชมมาร่วมตามหาความรักไปพร้อมกับเจ้าหญิง Turandot

 

ช่อง YouTube ของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติเว่ยอู่อิ๋งคือ https://wenk.in/wwy11nKCo