คำชี้แจงขั้นต้นเกี่ยวกับประกาศผลการแข่งขันโครงการ “เยาวชนไทยท่องไต้หวัน”

คำชี้แจงขั้นต้นเกี่ยวกับประกาศผลการแข่งขันโครงการ “เยาวชนไทยท่องไต้หวัน”

1.โครงการ “เยาวชนไทยท่องไต้หวัน” จะประกาศผลการแข่งขันในเร็ว ๆ นี้

โครงการ“เยาวชนไทยท่องไต้หวัน” ได้เริ่มการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2561 โดยทีมนักศึกษาทั้ง 3 ทีมเดินทางเยือนไต้หวันโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นระยะ เวลา 15 วัน หลังจากกลับจากไต้หวันนักศึกษาทั้ง 3 ทีมต้องทำการประชาสัมพันธ์ไต้หวันผ่านเฟสบุ๊ค ภายในระยะเวลา 1 เดือน (สิ้นสุดการโพสต์วันที่ 14 กันยายน) โดยมีกำหนดเงื่อนไขการประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊คขั้นต่ำ 2,000 ไลค์ การแข่งขันครั้งนี้ได้สิ้นสุดลงใน 15 วัน ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการการพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาทั้ง 3 ทีมและจะมีการประกาศผลการแข่งขันในเร็ววันนี้ ในระหว่างการประสานงาน เจ้าหน้าทางสำนักงานฯ ได้ชี้แจงกับทีมนักศึกษาว่า: “ทางสำนักงานฯ จะไม่ประกาศผลการแข่งขัน” โดยมิได้รับมอบหมาย ทางสำนักฯขออภัยมา ณ ที่นี้

2.สำนักงานฯกำลังตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษา ขณะนี้มีเพียงทีม「Talk a bit Eat a lot」 ได้จำนวนไลค์มากกว่า 2,000 ไลค์ตามขั้นต่ำที่กำหนดในการแข่งขัน ซึ่งอีก 2 ทีมได้คะแนนไลค์ไม่ถึงกำหนด

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 09:36น. ทางสำนักงานฯ ได้ติดต่อขอหลักฐานรับรองการเป็นนักศึกษากับทีม “Talk a bit Eat a lot” ผ่านไลน์ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติการรับทุนการศึกษา ทีม “Talk a bit Eat a lot” ได้ส่งหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ให้แก่สำนักงานฯในภายหลัง และเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 10:19 น. สำนักงานฯ ได้มีการติดต่อกับทางทีม “Talk a bit Eat a lot” อีกครั้ง เพื่อขอหลักฐานรับรองการเป็นนักศึกษาในระหว่างการแข่งขันแก่สำนักงานก่อนวันที่ 2 ตุลาคม 2561 อย่างไรก็ตามทางสำนักงานยังไม่ได้รับการตอบกลับ ทางสำนักงานฯ ยังคงมีการติดตามเรื่องจาก “Talk a bit Eat a lot” เพื่อขอหลักฐานรับรองการเป็นนักศึกษา เพื่อประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการต่อไป

3.คำชี้แจงคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันอันต้องมีสถานะเป็นนักศึกษา ตามประกาศของสำนักงานฯ กิจกรรมการแข่งขันและข่าว “เยาวชนไทยท่องไต้หวัน” คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันในครั้งนี้ขณะเดินทางไปไต้หวันต้องมีสถานะเป็นนักศึกษา  มีรายละเอียดดังนี้

3.1 กิจกรรมการแข่งขัน “เยาวชนไทยท่องไต้หวัน” ผู้เข้าร่วมต้องมีสถานะเป็นนักศึกษาสัญชาติไทยจึงจะมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้

3.2 กฎระะเบียบข้อที่ 1  ขณะเข้าร่วมกิจกรรม “เยาวชนไทยท่องไต้หวัน” ได้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมครั้งนี้ไปว่า “เป็นกิจกรรมการเปิดรับสมัครทีมนักศึกษาไทยเดินทางไปไต้หวันเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้รับและร่วมแบ่งปันประสบการณ์” โดยผู้เข้าร่วมจะต้องมีสถานะเป็นนักศึกษาจึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยท่องไต้หวันได้

3.3 กฎระเบียบข้อที่2  ขณะเข้าร่วมกิจกรรม “เยาวชนไทยท่องไต้หวัน” ผู้เข้าร่วมจะต้องมีคุณสมบัติเป็นนักศึกษา ( รวมถึงปริญญาโท/ปริญญาเอก) ภายในทีมต้องมีสมาชิก 2 คนถึง 4 คน ซึ่งเป็นการกำชับในหลักการว่าผู้เข้าร่วมต้องมีสถานะเป็นนักศึกษาจึงจะมีคุณสมบัติเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนท่องไต้หวันได้

3.4 กฎระเบียบข้อที่ 5  ขณะเข้าร่วมกิจกรรม “เยาวชนไทยท่องไต้หวัน” ข้อปฏิบัติคือ: “นักศึกษาแต่ละทีมที่ได้รับทุนการศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยในด้านการเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย” ยํ้าถึงการที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จะต้องเป็นนักศึกษาไทยโดยต้องเป็นนักศึษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่

3.5 กฎระเบียบข้อที่ 5 ขณะเข้าร่วมกิจกรรม “เยาวชนไทยท่องไต้หวัน” ข้อปฏิบัติคือ : “แต่ละทีมต้องมีหนังสือยืนยันจากมหาวิทยาลัยว่าเป็นช่วงเวลาปิดภาคเรียน  ไม่อนุญาตให้ใช้เหตุผลว่าจะเดินทางไปไต้หวันร่วมกิจกรรมเป็นข้ออ้างในการลาพักการเรียน” หมายถึงขณะที่อยู่ไต้หวันร่วมกิจกรรมเยาวชนท่องไต้หวันนั้น  สมาชิกทุกทีมต้องมีสถานะเป็นนักศึกษา  และไม่สามารถใช้การร่วมกิจกรรมเป็นข้ออ้างกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อลาพักการเรียนได้

3.6 ตามประกาศของสำนักงานฯวันที่  11 เมษายน   กิจกรรมครั้งนี้ “เปิดคัดเลือกนักศึกษาตั้งแต่วันที่  1  กรกฎาคมถึงวันที่  15  สิงหาคมซึ่งเป็นช่วงปิดภาคเรียน   เพื่อให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จริงและมาแบ่งปันประสบการณ์ผ่านกิจกรรมเยาวชนท่องไต้หวัน ” ความหมายคือช่วงที่ทำการแข่งขัน  สมาชิกทุกทีมจะต้องมีสถานะเป็นนักศึกษา

3.7 ประกาศของทางสำนักงานฯในเฟซบุ๊ค Taiwan Thailand Fans ในวันที่ 18 เมษายน  ได้มีการผ่อนผันกฎระเบียบให้เป็น “ภายในทีมอย่างน้อยที่สุดต้องมี 1 ท่านที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่ (รวมถึงปริญญาโท /ปริญญาเอก)” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มากขึ้นโดยต้องใช้ชื่อนักศึกษาเป็นผู้สมัครในกิจกรรมนี้   พร้อมกันนั้นลูกทีมต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป  นอกจากนี้ไม่มีข้อกำหนดอะไรเป็นพิเศษ

ข้อกำหนดทั้ง 7 ข้อดังกล่าวของกิจกรรม “เยาวชนไทยท่องไต้หวัน”  ต่างชี้ว่าในระยะเวลาการแข่งขัน   เมื่อทีมแข่งขันเดินทางไปยังไต้หวันจะต้องมีสมาชิกในทีมขั้นต่ำ 1 รายที่ยังมีสถานะเป็นนักศึกษาสัญชาติไทยอยู่ด้วย  ( รวมถึงปริญญาโท/ ปริญญาเอก) จึงมีมีสิทธิเป็นผู้ชนะเลิศในการแข่งขันได้

4.คำชี้แจงเกี่ยวกับตรวจสอบสถานะภาพนักศึกษาทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันมีดังนี้

4.1 เนื่องจากระยะเวลาการเปิดรับสมัครมีผู้สมัครเป็นจำนวนมากจากหลากหลายสถาบัน  ทำให้ลำบากในการตรวจสอบสถานะผู้เข้าร่วมแข่งขัน    ทางสำนักงานฯ จึงได้จัดกิจกรรมบนพื้นฐานของความเชื่อใจและให้นักศึกษาใช้วิธีกรอกใบสมัคร และเมื่อมีการประกาศผลรางวัล    ทางสำนักงานฯ จึงได้มีการตรวจสอบสถานะนักศึกษา  เพื่อเป็นยืนยันคุณสมบัติในการรับรางวัลของนักศึกษา

4.2 ในการแข่งขัน “เยาวชนไทยท่องไต้หวัน” ข่าวประชาสัมพันธ์ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ที่เข้าแข่งขัน ต้องมีสถานะเป็นนักศึกษาในทีมระหว่างเดินทางไปไต้หวัน พร้อมกันนั้นผู้สมัครหลายๆท่านๆก็ได้ใช้วิธีต่างๆในการติดต่อสอบถามคุณสมบัติซึ่งทางสำนักงานฯได้ตอบอย่างชัดเจน    ผ่านเฟสบุ๊คTaiwan Thailand Fans ภาษาจีนและ Taiwan Thailand Fans. Thai ภาษาไทย

4.3 เพื่อเป็นการยืนยันว่าทีมTalk a bit Eat a lot มีสัญชาติไทยและเป็นนักศึกษา (รวมถึงปริญญาโท/ปริญญาเอก)ในช่วงที่เดินทางไปไต้หวัน (วันที่ 31 กรกฎาคมถึงวันที่ 13  สิงหาคม) ให้ทางทีมนำหลักฐานแสดงสถานะนักศึกษา และติดต่อทางมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการเรื่องรับทุนการศึกษา